ဂ႑လုိက္အစီအစဥ္မ်ား

၉ လ ဆက္တုိက္ ပထမေသာၾကာေန ့တုိင္း အာပတ္ေၿဖ၊ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ပင့္ရင္ ေကာင္းေသာေသၿခင္းနဲ ့ေသရမည္ ဆုိေသာ ေမးခြန္း

၉ လ ဆက္တုိက္ ပထမေသာၾကာေန ့တုိင္း အာပတ္ေၿဖ၊ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ပင့္ရင္ ေကာင္းေသာေသၿခင္းနဲ ့ေသရမည္ ဆုိေသာ ေမးခြန္း
File Size:
2.50 MB
Date:
07 March 2017
 
 
 
Powered by Phoca Download