ဂ႑လုိက္အစီအစဥ္မ်ား

သခင္ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကားတုိင္မွာေသသတ္ခံရျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပေပးပါ

သခင္ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကားတုိင္မွာေသသတ္ခံရျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပေပးပါ
File Size:
2.46 MB
Date:
10 April 2017
 
 
 
Powered by Phoca Download