ဂ႑လုိက္အစီအစဥ္မ်ား

စတုတၳပညတ္ေတာ္က အာဏာပုိင္မ ်ားကုိပါ ရုိေသဘုိ ့ဆုိတာမွန္ပါသလား

စတုတၳပညတ္ေတာ္က အာဏာပုိင္မ ်ားကုိပါ ရုိေသဘုိ ့ဆုိတာမွန္ပါသလား
File Size:
4.43 MB
Date:
30 September 2016
 
 
 
Powered by Phoca Download