သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးစာမ်က္ႏွာ

ထူးၿခားေဆာင္းပါး


STOP ALL WARS in Myanmar!Let my country start the pilgrimage to Panglong – Peace is the only wayGive Peace a Chance in Kachin Lands – in MyanmarMERCY - THE ROAD MAP FOR PERSONAL PEACE AND WORLD PEACE.Radio Veritas Asia (RVA) Karen Service, a legacy of Archbishop Mahn GabyWold Social Communications Day၅၀ၾကိမ္ေၿမာက္ ကမၻာ့ ဆက္သြယ္ေရး ေန ့အတြက္ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ မဂၤလာသတင္းစကားWelcomeRVA-2016RVAသတင္းႏွင့္ဘေလာ့ခ္


4th World Apostolic Congress on Mercy ၃ ရက္တာ က်င္းပၿပီးစီးၿခင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူ ၊ အသက္ကိုတန္ဖိုးထားေလးစားသူ ဘာသာေပါင္းစံုအတူတူ ခရစၥမတ္အႀကိဳ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပျခင္းခရစ္စမတ္စ္ အႀကိဳ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ညစာစာျခင္းArchbishop House Press Release/ Yangon: Myanmar- "Peace is the Cry from the Manger - Is the World listening?" Christmas Message of Hope and Peace to People of Myanmar by Cardinal Charles Bo, 12 December, 2016!cbcm heraldပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ကာဒီနယ္အသစ္မ်ားခန္ ့အပ္ေသာ မစၦားတရားေတာ္တြင္ ၾသ၀ါဒၿမြက္ၾကား ၿခင္းLet the holy Doors Close – let the Human hearts remain open with mercy The Extra ordinary Jubilee of Mercy comes to an end today.Archbishop House Press Release/ Yangon: Myanmar- "Economic and Environmental Justice" A Speech delivered By Cardinal Charles Bo at a Conference for Myanmar's Resource Wealth, 15 November, 2016!ေသလြန္ေသာ၀ိညာဥ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းအပ္ေသာေန ့တြင္ သၿဂိဳင္းတြင္း၌ ပုပ္ဖရန္စစ္ မစၦား တရားပူေဇာ္ကာဆုေတာင္းေပးၿခင္းဟိႏၵဴမ်ား၏ ေဒ၀ါလီပြဲေတာ္အတြက္ ဗာတီကန္မွ နုတ္ခြန္းဆက္သတင္းစကားေပးပုိ ့ၿခင္း