သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါး

IMAGE ပုပ္ဖရန္စစ္မွ ကုိလံဘီယာ အတြက္ ၄င္း၏ အလည္အပတ္ၾကြေရာက္ၿခင္းအၿပီး နုတ္ဆက္ စကားၿမြက္ဆုိ
ပုပ္ဖရန္စစ္မွ ကုိလံဘီယာ အတြက္ ၄င္း၏ အလည္အပတ္ၾကြေရာက္ၿခင္းအၿပီး နုတ္ဆက္ စကားၿမြက္ဆုိ ေန...
IMAGE ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္ရဲ့ တမန္ေတာ္ၾကီးခရီးစဥ္ အတြက္ တရား၀င္ လုိဂုိ တံဆိတ္
နူိ၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ မွ ၃၀ ရက္ေန ့အထိ ၿမန္မာနိုင္ငံသုိ ့ၾကြေရာက္လာမည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး...
IMAGE လူသားမဆန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ရႈပ္ခ်ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား
လူသားမဆန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ရႈပ္ခ်ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား ၿပီးခဲ့တဲ့...
IMAGE ေဗဒင္ဆရာ၊ ဇာတာခြင္မ်ားအစား ဘုရားရွင္၏ အသံေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကပါဟု ပုပ္ဖေရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား
ေဗဒင္ဆရာ၊ ဇာတာခြင္မ်ားအစား ဘုရားရွင္၏ အသံေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကပါဟု ပုပ္ဖေရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား...