သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါး

IMAGE ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ားေန ့ ကုိ ပုပ္ဖရန္စစ္မွ မစၦားတရားနဲ ့စတင္ဖြင့္လစ္
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ားေန ့ ကုိ ပုပ္ဖရန္စစ္မွ မစၦားတရားနဲ ့စတင္ဖြင့္လစ္...
IMAGE မစၦားတရားဆုိတာ အေကာင္းဆုံးေသာ ဆုေတာင္းေမတၱာၿပဳၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား
မစၦားတရားဆုိတာ အေကာင္းဆုံးေသာ ဆုေတာင္းေမတၱာၿပဳၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား...
IMAGE ဂရုဏာတရား ေခါင္းပါးတဲ့ ဘ၀ တစ္ခုဟာ စစ္မွန္တဲ့ အလင္းကေန ေလ်ာ့ပါး ေသြဖယ္ေနတဲ့ ဘ၀ ၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား
ဂရုဏာတရား ေခါင္းပါးတဲ့ ဘ၀ တစ္ခုဟာ စစ္မွန္တဲ့ အလင္းကေန ေလ်ာ့ပါး ေသြဖယ္ေနတဲ့        ဘ၀...
IMAGE မစၦားတရားေတာ္ၿမတ္ဟာ အသင္းေတာ္ၾကီးရဲ့ ႏွလုံးသားနဲ ့အရင္းအၿမစ္စြမ္းအား ၿဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား
မစၦားတရားေတာ္ၿမတ္ဟာ အသင္းေတာ္ၾကီးရဲ့ ႏွလုံးသားနဲ ့အရင္းအၿမစ္စြမ္းအား ၿဖစ္ေၾကာင္း...
IMAGE ၂၀၁၇ ခရစၥမတ္သစ္ပင္နဲ ့သူငယ္ေတာ္အိမ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန ့မွ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္အထိ ခင္းက်င္းထားမည္
၂၀၁၇ ခရစၥမတ္သစ္ပင္နဲ ့သူငယ္ေတာ္အိမ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန ့မွ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္အထိ...
IMAGE သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္အပ္ႏွံထားသူ အားလုံး ဘယ္သူမွ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးၿခင္းကုိ ေရာက္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား
သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္အပ္ႏွံထားသူ အားလုံး ဘယ္သူမွ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးၿခင္းကုိ ေရာက္မွာ...