သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါး

IMAGE ပုပ္ဖရန္စစ္ ခ်ီးေလ သုိ ့ေရာက္ရွိၿခင္း
ပုပ္ဖရန္စစ္ ခ်ီးေလ သုိ ့ေရာက္ရွိၿခင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္ဟာ ခ်ီးေလ နဲ ့...
IMAGE သခင္ခရစ္ေတာ္ ေနသည့္ ေနရာ ကုိ ရွာပါဟု အန္ေဂ်လူး ေမတၱာရြတ္ဆုိ ခ်ိန္၌ ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား
သခင္ခရစ္ေတာ္ ေနသည့္ ေနရာ ကုိ ရွာပါဟု အန္ေဂ်လူး ေမတၱာရြတ္ဆုိ ခ်ိန္၌ ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား...
IMAGE ၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္းဆုိတာ ဆုေတာင္းေမတၱာရဲ့ ပင္မေက်ာင္းေတာ္ၾကီးၿဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား
၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္းဆုိတာ ဆုေတာင္းေမတၱာရဲ့ ပင္မေက်ာင္းေတာ္ၾကီးၿဖစ္ေၾကာင္း...
IMAGE ပီရူးနုိင္င္ငံ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ၿခင္း
 ပီရူးနုိင္ငံ ပါဆာမားယုိ တြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး...
IMAGE ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္၏ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ အတြက္ ဆုေတာင္းရန္ထားရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္
ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္၏ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ အတြက္ ဆုေတာင္းရန္ထားရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္...
IMAGE တနဂၤေႏြေန ့ဟာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သန္ ့ရွင္းၿမင့္ၿမတ္တဲ့ ေန ့အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ခံရေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား
တနဂၤေႏြေန ့ဟာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သန္ ့ရွင္းၿမင့္ၿမတ္တဲ့ ေန ့အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္...
IMAGE ၿမန္မာနွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခရီးစဥ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း၏ အမွတ္ လကၡဏာၿဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား
ၿမန္မာနွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခရီးစဥ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း၏ အမွတ္ လကၡဏာၿဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္...