သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးစာမ်က္ႏွာ

ခရစ္စမတ္စ္ အႀကိဳ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ညစာစာျခင္းDec 22, 2016
 

ခရစ္စမတ္စ္ အႀကိဳ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ညစာစာျခင္း

ရန္ကုန္။ (၁၇၊၁၂၊၂၀၁၆)

ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(CBCM)ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္င ံခရစ္ယန္မ်ား ေကာင္စီ (MCC)တုိ႔ ဦးေဆာင္ က်င္းပေသာ Christmas အႀကိဳ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ညစာ စားပြဲသို႔ သာသနာေရးဝန္ႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ခရစ္ယန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားနွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

        ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္ကိုCBCM၏အေထြေထြအ တြင္းေရးမွဴး Fr.ေမာရစ္က အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ျပဳလုပ္ကာ  အဖြင့္ႏူတ္ဆက္စကားကို အလၤကန္အသင္းေတာ္မွ ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ စေတးဗင္းက ျမြတ္ၾကားခဲ့သည္။ အဖြင့္ သံစုံသီခ်င္းကိုသီဆိုျခင္း ႏုိင္ငံေတာ္သာသနာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႕မွာ အမွာစကားေျပာ ၾကားျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရွဳျခင္းႏွင့္ ခရစ္မတ္ႏူတ္ခြန္း ဆက္ၾသဝါဒကို ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားဘိုမွ ၿမြတ္ၾကားျခင္း၊ ခရစ္မတ္ ေကာင္းခ်ီးေတာ္မ်ား အတြက္ အထူးဆုေတာင္းျခင္း၊  အစီအစဥ္ကို ေကာင္းခ်ီးေပး ဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခရစ္မတ္အႀကိဳဆုေတာင္း ျခင္းႏွင့္ ညစာစားပြဲေတာ္သို႔႕ တက္ေရာက္လာၾကေသာ  ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားေက်းဇူး တင္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယန္မ်ားေကာင္စီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး သိကာေတာ္ ရဆရာမန္းပါမာစတန္ကေျပာ ၾကားခဲ့ကာ ေနာက္ဆုံးေကာင္းခ်ီးေပးဆုေတာင္းျခင္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ခရစ္စမတ္အႀကိဳဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္ၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ ညစာ သုံးေဆာင္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ရုံးခ်ဳပ္ ကြင္းျပင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စု သာသနာေရး ဝန္ႀကီးမွ  ခရစ္စမတ္အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႕ လည္းေကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္မ်ားေကာင္စီတို႕လည္း ေကာင္းေပး အပ္ခဲ့ကာ  ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယန္မ်ား ေကာင္စီမွေပအပ္ေသာ ဆက္ေသာ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကက္ သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဆရာေတာ္ ဖိလစ္ဇေဟာင္းမွ ဆက္သေပးအပ္ခဲ့ကာ မိတ္သဟာရ ညစာစား ပြဲကိုျပဳ လုပ္ခဲ ့ ၾကပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စု သာသနာေရးဝန္ႀကီး သူရေအာင္ကုိက  ေျပာၾကား ရာတြင္ “ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သန္႕ရွင္းေသာဝိဥာည္ေတာ္၊ တန္းခိုးေတာ္သည္ ထာဝရ၏ ခ်စ္ျခင္းတရားပြားေစလ်က္ လူသား အားလုံးအေပၚ ေကာင္း ခ်ီးမဂၤလာသက္ေရာက္ပါေစ ေၾကာင္းဦးစြာဆုေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါေၾကာင္း၊ ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ရွိေသာ ကိုးကြယ္မႈဘာသာတိုင္းသည္ မိမိတို႕ပြဲေတာ္ရက္မ်ားကိုု အသီးသီးေစာင့္ထိန္းက်င္းပေနၾက ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႕ေသာ ခရစ္ေမြးေန႕အႀကိဳ ဆုေတာင္း၊ ညစာစားပြဲမွာ အဖြင့္မိန္႕ခြန္း ေျပာခြင့္ရသည့္အတြက္ ၾကည္ႏူး ဝမ္းေျမာက္ ပါေၾကာင္း၊ ခရစ္ယန္ဘာသာတရားသည္ ျမင့္ျမတ္ၿပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေမတၴာထားကာ အျခားဘာသာမ်ားႏွင့္လည္း ခ်စ္ခင္စြာ အတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ကမ႓ာတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ယုံၾကည္ ကိုး ကြယ္သူ အမ်ားဆုံးျဖစ္ရျခင္းမွာ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယန္ မ်ားေကာင္စီ (MCC)ႏွင္ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ္(CBCM) တို႔ ဖြဲ႕စည္းရျခင္းမွာ ခရစ္ယန္မ်ား စည္းစည္း လုံးလုံးျဖင့္ ဘာသာဝင္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကာ ေကာင္းျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဘာသာလူမ်ုိး ခဲြျခားျခင္းမရွိပဲ သဘာဝေဘး အႏၱာရယ္ ေတြ႕ႀကဳံ ရေသာ အခါတြင္လည္း တတ္အား သမွ်ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ေကာင္းမႈလုပ္ ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းကာ ပရဟိတလုပ္ငန္း မ်ားကိုေဆာင္ ရြက္ေပးေန ၾကသည္ကို လည္းေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ကမာ တစ္ဝွမ္းလုံး တြင္ရွိေသာ ခရစ္ယန္မ်ားသည္ သခင္ခရစ္ ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုခံ စားကာ လူသားမ်ားအားလုံးေမတၠာတရား ထားရွိ ႏိုင္ၾကပါေစ၊ ကမာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းသာ ယာစြာ ႏွင့္ တိုးတက္ၾကပါေစ ဟုဆုေတာင္း သံမ်ား သည္လည္း ကမ႓ာအႏွံ႕ ပ်ံ႕ႏွံ့ေနပါ ေၾကာင္း၊ ဤသို႔အားျဖင့္ ခရစ္ဘာသာဝင္မ်ားသာမက ကြ်န္ေတာ္တို႕အားလုံးေပွ်ာ္ ရႊင္ၾကည္ႏူးရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလုံး အတူကြဲျပားသည့္ အယူူအဆမ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ  လူအခ်င္းခ်င္း သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မႈတို႔ကို အေျခခံ၍ အတူညီေသာအခ်က္မ်ားကို စုစည္းကာ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ပါက  ကမ႓ာႀကီးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေန ထိုင္ၾကသည္ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္မ်ားသည္  ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သားေကာင္း၊သမီးေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေဟာၾကား ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီလိုက္နာက်င့္သုံး၍ တစ္ျခား ဘာ သာမ်ားႏွင့္လည္းစာနာစိတ္၊ နားလည္စိတ္၊ ခြင့္လႊတ္သည့္စိတ္တို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ယွဥ္ တြဲေနထိုင္သြားၾကဖို႕ ေမတၠာရပ္ခံလိုပါ ေၾကာင္း၊ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အနႏၵေမတၠာ ေတာ္ပိုင္ရွင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ဦးတည္ လိုက္သည့္အခါ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၠာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းအေပၚသို႔ သက္ေရာက္ပါေစ၊   ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသက္ေရာက္ ပါေစ၊ လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနေသာ  ျပည္တြင္း ပ႗္ိပခမ်ား၊ တိုက္ခုိက္ျခင္းမ်ား၊ ဆန္႕က်င္ျခင္းမ်ား အားလုံး လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္   ႏွစ္သစ္မွစ၍ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပါေစ၊ တိုင္း ျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာပါေစ၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ၏ေမတာေၾကာင့္ႏိုင္ငံသူ၊သား အားလုံး  ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ႏွင့္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း ကိုလည္း ျပည့္စုံကာ ေအးခ်မ္းျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း သက္ ေရာက္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳပါေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ့ပါသည္။

 

ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိမ္း၏ မိန္႕ခြန္း

 

ေမတၠာတရားႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္ျခင္းျဖင့္ က်င္းပမည့္ ဘာသာတရားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ၊သားအားလုံးကိုေပးေဆာင္ႏုိင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါေၾကာင္း၊ ေမတၠာတရားကို ကိုင္စြဲၿပီး ဘဝ၏ ရုန္းကန္လုပ္ရွားမႈမ်ားအား လုံးကိုေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံ ၿငိမ္း ခ်မ္းလာမည္၊ အားလုံးသည္ ႏုိင္ငံအေပၚ တြင္ ေပးဆပ္မႈ၊ ခက္ခဲျခင္းမ်ားစြာရွိခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးမွာ ေမတၠာတရား ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘာသာတရား အားလုံး လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည့္ကိုးကြယ္ ႏိုင္ေသာတိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ သူ၊သားမ်ားသည္ အတူတကြယွဥ္တဲြၿပီး လက္တြဲႏိုင္သည့္စိတ္ဓါတ္ခြန္အားမ်ားရွိ သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ကို ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ပုံေဖၚျခင္းမ်ားရွိလာေအာင္  ေမတာတရားျဖင့္ ရပ္တည္ရန္လုိအပ္ ေၾကာင္း၊ ေမတာတရားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းမ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤခရစ္မတ္တြင္ အဓိကေျပာလိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏နာမ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ရာတြင္ ေမတာတရားထားလ်က္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစဟု ဆႏၵဲဲၵျပဳပါေၾကာင္း၊ အားလုံးအေပၚတြင္ခရစ္ေတာ္၏ေမတာ ကိန္းဝပ္ၿပီး တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းျခင္းမ်ားကို ရရွိနုိင္ပါေစေၾကာင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္သည္ ကြ်န္ပ္တို႔၏ရင္ႏွလုံးသားထဲ တြင္ကိန္းေအာင္းကာ သန္႕ရွင္းျခင္းသည္  ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ စိတ္ဓါတ္မ်ားအားလုံး ေျပာင္း လဲေစၿပီး  ေမတာတရားျဖင့္တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းျခင္းရရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဝုိင္း ဝန္းတည္ေဆာက္ၾကပါစို႔႔ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ ပါသည္။

 

 

 

 
<

ယခင္စာမ်က္ႏွာသုိ

|

ေနာက္စာမ်က္ႏွာသုိ ့

>