ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မပ်က္နဲ ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဆုံးရွံးပါေစနဲ ့လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

ဘုရားသခင္ စုိ္က္ပ်ိဳးတဲ့ ေနရာမွာ သီးပြင့္ပါ၊ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မပ်က္နဲ ့ ဘယ္ေတာ့မွ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဆုံးရွုံးပါေစနဲ ့ လုိ ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က ဗုဒၵဟူးေန ့ ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္ ေတြကုိ ခရစ္ယာန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းအေၾကာင္း ကုိ ဆက္လက္ ပုိ ့ခ် ရင္း ၿမြက္ၾကားခဲ့တာပါ။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ အရွင္သူၿမတ္က ၄င္းရဲ့ ဘုရားစကား ပုိ ့ခ်ၿခင္းအစီအစဥ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းပါရမီ အေၾကာင္းကုိ ဦးစားေပး ပုိ ့ခ်ကာ အထူးသၿဖင့္ လူငယ္ေတြကို ၄င္းရဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ ့ အားေပးနႈိးေဆာ္ၿခင္းေပးခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

အနုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အရာေတြအေပၚ အခ်ိန္အေပးၾကပါနဲ ့၊ လူေတြကုိ ေၾကကြဲေစတဲ့၊ အရာရာကုိ ကြဲၿပားေစတဲ့ အနုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အရာေတြအေပၚ အာရုံစုိက္မေနၾကပါနဲ ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ စီမံကိန္းေတာ္ကုိ ပုိၿပီး ၿပည့့္၀ဘုိ ့တည္ေဆာက္ၾကပါလုိ ့လည္း စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္မ်ားကုိ အရွင္သူၿမတ္က မိန္ ့ၿမြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မပ်က္ပါနဲ ့၊ သင္ဟာ ေၿမေပၚလဲက်ေနသူၿဖစ္ရင္ ထပါ၊ ထုိင္ေနတဲ့သူၿဖစ္ရင္၊ ထၿပီး ေလွ်ာက္ပါ၊ စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ ့စရာ အေၿခအေနေတြက သင့္ကုိ သြက္ခ်ာပါဒ ၿဖစ္ေစရင္၊ ေကာင္းၿမတ္တဲ့ အလုပ္ေတြနဲ ့သင့္ဘ၀ကုိ ၿဖည့့္ဆည္းလုိက္ပါ။

ဘုရားသခင္က ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မပ်က္ဘူး၊ ၄င္းက ကြ်န္ုပ္တုိ ့ရဲ့ ႏွလုံးသားအေပၚမွာ အၿမဲ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း ထားသူၿဖစ္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းကုိ တည္ေဆာက္ေသာသူမ်ားၿဖစ္ၾကပါ။

အမုန္းတရားေတြ ကြဲၿပားမႈေတြကုိ ၿပဳသူေတြကုိ နားမေယာင္ပါနဲ ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းပ်ံ ့ပြားေစပါ၊ ဘုရားသခင္ဆီက လက္ေဆာင္ေတာ္ၿဖစ္တဲ့ စိတ္ႏွလုံးသားကုိ ကြ်န္ပ္တုိ ့ရဲ့ လူသားမိသားစုၾကီး ေကာင္းက်ိဳးအလို ့ငွာ လြတ္လပ္ၿခင္း၊တရားမွ်တၿခင္းနဲ ့ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ ကူညီေပးနုိင္ၿခင္းအတြက္ ၿဖစ္ေစၾကပါလုိ ့လည္း ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ တုိက္တြန္းနႈိးေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။

အေမွာင္ထုရဲ့ အလယ္မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္က ကြ်န္ူပ္တုိ ့ကုိ အလင္းေပးတယ္၊ ဒီအခ်က္ကုိ ေစာင့္ထိန္းကာကြယ္ပါ လုိ ့ဆုိၿပီး ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္ေတြကုိ ၊ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာနဲ ့ယုံၾကည္မႈနဲ ့ေနထုိင္ၾကဘုိ ့၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္အားၿဖင့္၊ အနီးပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိသူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း မီးၿပတုိက္ေလးမ်ားၿဖစ္ေစၾကပါလုိ ့ၿမြက္ၾကားခဲ့ၿပီးေတာ့ ၄င္းရဲ့ အပတ္စဥ္ ဘုရားစကား ပုိ ့ခ်ၿခင္းအစီအစဥ္ကုိ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ရပ္နားခဲ့ပါတယ္။

ဗာတီကန္ေရဒီယုိ