16 September 2017. Rome

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ယီမင္နိုင္ငံ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ ျပန္ေပးဆြဲျခင္းခံရသူ အိနၵိယ ႏိုင္ငံသား ဆေလး႐ွင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Tom သည္ ဆေလးရွင္းဂုိဏ္း၏မိခင္ဌာနခ်ုပ္သို႕ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ေရာက္ရွိလာကာ သတင္းစာရွင္းလင္းျခင္းျပဳုလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ဆေလးရွင္းဂိုဏ္းခ်ုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr Ángel Fernández Artime ကိုယ္တိုင္ႀကိဳဆိုရင္း   အားေပးခဲ့သည္။   Fr. Tom သည္ ေရာမၿမိဳ႕ (Vatican တြင္ရွိေသာ  ဆေလးရွင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေနရင္း လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးကုသျခင္းမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  သုံးနားရီေလာက္ရွိေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို အတုိခ်ဳပ္ေလာက္ပဲတင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရေသာ (၁၈) လအတြင္း မိမိအတြက္  သတိရဆုေတာင္းေပးၾကသည့္ သူေတြအားလုံး (လူမ်ုိဳး၊ ဘာသာမေရြး၊ လူသားအားလုံး) ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။ က်ြႏ္ုပ္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၾကသည္သူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့အလင္းေက်းဇူးကို သူတို႕ခံစားရလို႕ျဖစ္တယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ မိမိကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေၾကာက္စိတ္၊စိုးရိမ္စိတ္ေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္လည္း အရာရာဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္အတြက္ျဖစ္တယ္၊ ကိုယ္ေတာ္၏လက္ေတာ္သို႕ တပည့္ေတာ္၏ဘဝကို လုံးလုံးလ်ားလ်ားအပ္ႏွံေပးထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္လို႕ ျပန္လည္ဆုေတာင္း အပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၈)လလုံးလုံးကို က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အခန္းငယ္ေလးထဲမွာပဲေနရတယ္။ အစားအစာလည္းပုံမွန္စားရပါတယ္။ ပထမ ဆုံးထမင္းလာပို႕တယ္ဆိုရင္ မနက္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ထမင္းလာပို႕ရင္ ညလို႕ေတာ့ မွတ္ထားတယ္။  ဘုုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ႀကီးမားတဲ့ဖ်ားနာျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။  တစ္ခါက အေစာင့္တစ္တစ္ေယာက္ကေမးတယ္။ အသက္ဘယ္ေလာက္ရွီၿပီလဲ ေမးတာကို အသက္ (၅၈)ႏွစ္ရွိၿပီလုိ႕ေျဖလုိက္ေတာ့ ဘာမွမပိုႏွင့္ ခင္ဗ်ားအသက္ ၈၅ ေက်ာ္ေနရအုံးမယ္လို႕ျပန္ေျပာတယ္။

ေျခလွမ္းသုံးေလးလမ္းေလာက္လွမ္းေလွ်ာက္လုိ႔ရတဲ့အခန္းထဲမွာေနရေပမယ့္ ကိုယ္လက္အဂၤါလက္က်င့္ခန္းေတြပိုမွန္လုပ္တယ္။ ကြ်ႏု္ပ္အတြက္လိုအပ္တဲ့အရာေတြကို ဘုရားသခင္ရဲ႕သနားျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႕ဆီကေနတဆင့္ရရွိပါတယ္။ ေကာင္းေကာင္းအိပ္ရတယ္။ အိပ္ခ်ိန္ကေတာ့ ေန႕ေရာညေရာပဲ၊ ဆုေတာင္းရင္းႏွင့္ပဲေနတယ္။တစ္ေရးနိးလာရင္ “ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ျပန္ၿပီးေတာ့မအိပ္ခင္အခ်ိန္အတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုေက်ုးဇူးတင္ရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့ရင္လည္း ကိုယ္ေတာ့္ထံေတာ္သို႕အပ္ႏွံပါတယ္လို႕ ဆုေတာင္းတယ္ (ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ ဘာလာလုပ္မယ္ဆိုတာမသိရဘူးေလ)။ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း မိစားပူေဇာ္ျခင္းျ႔ပဳဖို႕ မုန္ု႕ႏွင့္ စပ်စ္ရည္မရွိေပမယ့္ ရြက္ဆိုရတဲ့ေမတၲာေတြကို အလြတ္ဆိုၿပီးေန႕တိုင္းစိတ္အားျဖင့္ မိစားပူေဇာ္တယ္။ ဆုေတာင္းတဲ့အခါတိုင္း အားလုံးအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီးအတြက္၊ ကြ်န္ပ္ရဲဲ႕ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္ ဆေလးရွင္းမ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္၊ အသက္ရွင္တဲ့သူမ်ား၊ ေသလြန္တဲ့သူမ်ား၊ ကြ်ႏ္ုပ္လြတ္ေျမာက္ဖို႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းေပးၾကေသာသူမ်ားအားလုံးအတြက္ စသျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္းဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္တယ္၊ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Fr.Leo Mang, SDB