ဘုရားသခင္၏ နုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္း ဇာတ္ဟန္ ကုိ အရယူကာ ေပြ ့ပုိက္ၾကပါလုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား

၂၅ ၾကိမ္ေၿမာက္သာမာန္တနဂၤေႏြေန ့မွာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက ေရာက္ရွိလာၾကတဲ့ ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္မ်ားနဲ ့ အတူ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္ဟာ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိၿခင္းကုိ ပုံမွန္အ တုိင္း စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္မွာ ၿပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီလုိ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိၿခင္း မၿပဳခင္မွာေတာ့ ထုိေန ့က ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ၿဖစ္တဲ့ ရွင္မာေတဦး ဧ၀ံေဂလိက်မ္း  ၂၀း ၁-၁၆ က ေၿမပုိင္ရွင္နဲ ့ ေန ့စားအလုပ္လုပ္သူေတြရဲ့ အေၾကာင္း ပုံဥပမာကုိ ေထာက္ရႈေ၀ငွရင္း တရားေပးခဲ့တာပါ။

က်မ္းစာရဲ့ အတုိခ်ံဳး အေနနဲ ့ကေတာ့ လယ္ပုိင္ရွင္တစ္ဦးက ေန ့စားအလုပ္လုပ္သူကုိ ငွားရမ္းတယ္ သူ ့လယ္မွာ အလုပ္လုပ္ေစတယ္ ဒါေပမဲ့ ညေနပုိင္း အလုပ္သိမ္းလုိ ့ ေငြရွင္းေပးတဲ့ အခါ၊ မနက္ကထဲက လုပ္တဲ့ သူေရာ၊ ေန ့လည္မွာ လာလုပ္သူေတြေရာကုိ တေၿပးညီထဲ ေငြရွင္းေပးတာကုိ မနက္ကထဲက အလုပ္လုပ္သူေတြက မေၾကနပ္ၾကတဲ့အေၾကာင္း၊ လယ္ပုိင္ရွင္က လဲ ဒီေစ်းနုန္းနဲ ့သေဘာတူၿပီး အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား၊ က်န္တဲ့သူေတြကုိ တန္းတူေပးတာ၊ ကြ်န္ုပ္ရဲ့ရက္ေရာၿခင္းကုိ မနာလုိၿဖစ္ၾကတာလား လုိ ့ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။

အရွင္သူၿမတ္ ေထာက္ရႈၿမြက္ၾကားတာကေတာ့၊ အမွန္မွာ ဒီပုံဥပမာထဲက လယ္ပုိင္ရွင္ရဲ့ အၿပဳအမူက တရားနာပရိတ္သတ္တုိ ့အတြက္ မတရားဘူးလုိ ့ၿမင္နုိင္စရာရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္က ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿခင္းနဲ ့အခေၾကးေငြ အေပၚကုိ ေၿပာဆုိၿခင္တာမဟုတ္ပဲ၊ ဘုရားရွင္ရဲ့ နုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္းကုိ ၿမြက္ၾကားၿခင္တာပဲၿဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိၿပီး အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ဆက္လက္ၿမြက္ၾကားပါတယ္။ဘုရားသခင္ရဲ့ နုိင္ငံေတာ္မွာ ေခ်ာင္ခိုပ်င္းရိသူမရွိ၊ အားလုံးဟာ မိမိရဲ့ က႑အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ၾကဘုိ ့ဖိတ္ေခၚၿခင္းခံၾကရတာၿဖစ္တယ္။ ဒါေတြအားလုံးအတြက္ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ဟာ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ တရားမွ်တတဲ့ အရွင္ဆီကေန သာလာၿခင္းၿဖစ္ၿပီး လူသားေတြထင္သလုိ၊ စဥ္းစားထားသလုိ၊ လူ့သားဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကေန လာတာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္က ၄င္းရဲ့ ေသၿခင္းနဲ ့ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းအားၿဖင့္ ရယူခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ၿခင္းပါပဲ။ ဒီကယ္တင္ၿခင္းဟာ ေပးဆပ္တဲ့ ကယ္တင္ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး အရင္ဦးဆုံးသူမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးၿဖစ္ၾကမည္၊ ေနာက္ဆုံးေသာသူမ်ားသည္ အရင္ဦးဆုံးၿဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဆုိတာပါပဲ လုိ ့ စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္ေတြကို အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

ဗာတီကန္ေရဒီယုိ