ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းဟာ အထူးသၿဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ပါရမီၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက ဘုရားဖူး ပရိတ္သတ္ေတြနဲ ့အတူ၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူး ေန ့မွာေတာ့ ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း အေၾကာင္း ကုိ ဆက္လက္ၿပီး ဘုရားစကား ပုိ ့ခ်ၿခင္း အစီအစဥ္မွာ ၿမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေရၾကည္ရာၿမက္နုရာ ရွာၾကံေနထုိင္ၾကဘုိ ့အတြက္ မိမိတုိ ့အုိးအိမ္စြန္ ့ခြာ ေနၾကရတဲ့ ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ၾကိဳဆုိၾကဘုိ ့ကုိလည္း အရွင္သူၿမတ္က တုိက္တြန္းနႈိေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။

ေၿပာင္းေရႊ ့ေနထုိင္သူ မ်ားနဲ ့ ခုိလႈံရာရွာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီေပးရန္အတြက္ ၂ နွစ္တာ စီမံကိန္း ကုိ ဂရုဏာေရးနွင့္ လူ ့ေဘာင္ဖြံ ့ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိတဲ့ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ နုိင္ငံတကာ ဂရုဏာ အသင္းအဖြဲ  ့ၾကီးက Share the Journey ဆုိတဲ့  ေဆာင္ပုဒ္နွင့္ ထုိေန ့က စတင္လုိက္သည့္ ကဲန္ပိန္း လႈံ ့ေဆာ္ၿခင္း အစီအစဥ္ ကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးက ပထမဆုံး ပါ၀င္ကာ အတည္ၿပဳလုိက္တာပါ။ ဒီအဖြဲ ့အစည္းရဲ့ အဖြဲ ့၀င္ေတြဟာလည္း စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္ ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္ေတြထဲမွာ ေရာက္ရွိေနခဲ့တာပါ။

ဘုရားစကား ပုိ ့ခ်ၿခင္းအစီအစဥ္ မွာ ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းအေၾကာင္းကုိ အေလးေပးၿမြက္ၾကားရာမွာေတာ့ အရွင္သူၿမတ္က အခုလုိဆုိပါတယ္။

ပန္ဒုိရာ ဆုိတဲ့ ေရွးပုံၿပင္မွာ ဆုိ႕ရင္ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းကုိ ရတနာ တပါးအၿဖစ္လက္ခံထားတယ္။ မေကာင္းမႈဟူသမွ် ကုိ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေမွ်ာ္ၿမင္ေတာ္မူၿခင္းမွာ ယုံၾကည္အပ္နွံ ရင္ဆုိင္နုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ပန္ဒုိရာ ပုံၿပင္ကေန သင္ယူနုိင္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။

ကြ်န္ုပ္တုိ ့ဒီေန ့ေခတ္အခ်ိန္အခါမွာ၊ ေရၾကည္ရာၿမက္နုရာ ရွာၾကံေနထုိင္ၾကဘုိ ့အတြက္ မိမိတုိ ့အုိးအိမ္စြ န္ ့ခြာ

 ေနၾကရတဲ့ ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ား ေတြကုိ ၾကိဳဆုိကာ ၄င္းတုိ ့အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း ၿဖစ္ေစၾကတဲ့ ခရီးလမ္းကုိ မွ်ေ၀ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသူေတြ၊ ေကာင္းတဲ့ မနက္ဖန္ ရွိလာဘုိ ့ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းၿဖစ္ေစၾကရပါမယ္။  ခရစၥမတ္ရဲ့ နက္နဲဖြယ္ရာဟာ နုံခ်ာသူမ်ားအၾကား သတင္းေကာင္းကုိ သယ္ေဆာင္လာၿခင္းၿဖစ္တယ္။

    ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းဟာ အထူးသၿဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ပါရမီၿဖစ္တယ္။  လူငယ္ေတြရဲ့ ပါရမီလည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းရဲ့ အဓိက ရန္သူကေတာ့ ၀ိညာဥ္ေရး ေၿခာက္ေသြ ့ၿခင္း ပဲၿဖစ္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းနဲ ့အခက္အခဲေတြကို တြန္းလွန္ ၾကိဳးပမ္းလုိ ့မရေအာင္ အားအင္ကုန္ခမ္းသြားေအာင္လုပ္ဘုိ ့နတ္ဆုိးက ေစာင့္ေနတာကုိ ဘုရားရွင္ထံမွ ေက်းဇူူးေတာ္ကုိ ေတာင္းခံၾကရေအာင္ပါလုိ ့ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္ က စက္တင္ဘလ ၂၇ ရက္ စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္က ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္မ်ားကုိ ၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။