ဗုဒၵဟူးေန ့ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္မ်ားနွင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္ေတြ ့ဆုံနုတ္ဆက္

ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းအေၾကာင္း ဆက္လက္ပုိ ့ခ်ၿခင္းကုိ နာယူလုိၾကတဲ့ ဘုရားဖူးေတြ၊ ေနေရာင္ၿခည္ေအာက္၊ စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္က ဘုရားဖူးေတြကုိ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က စိတ္မပ်က္ေစခဲ့ပါဘူး။

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ေမွ်ာ္လင့့္ၿခင္းရဲ့ သာသနာၿပဳေတြၿဖစ္ၾကဘုိ ့ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ဖိတ္ေခၚၿခင္းခံၾကရေၾကာင္းကုိ အေလးေပးၿမြက္ၾကားခဲ့တယ္ၿဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာအေနနဲ ့ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ေန ့ဟာ အရွင္သူၿမတ္ရဲ့ အမည္ခံရဟႏၱာ၊ စိန္ဖရန္စစ္ အာစီစီရဲ့ ပြဲေတာ္္ေန ့၊ ၄င္းရဲ့ ပြဲေန ့လည္း ၿဖစ္တာမို ့ ေသၿခင္းကုိ ေအာင္ၿမင္္တဲ့ ခရစ္ေတာ္သခင္ထံမွာ ထားရွိတဲ့ ၀မ္းေၿမာက္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့ သာသနာၿပဳအၿဖစ္ စိန္ဖရန္စစ္ရဲ့ ေခၚေတာ္မူၿခင္းကုိ ဥပမာေပးၿမြက္ၾကားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီလုိ သက္ေသခံတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းမ်ိဳး ထားရွိဘုိ ့ကုိ သခင္ခရစ္ေတာ္က ကြ်န္ုပ္တုိ ့ကုိ ေတာင္းဆုိတာၿဖစ္တယ္။ ၀မ္းေၿမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္း ဆုိတာ ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ လကၡဏာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တခါတရံမွာ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း ဆုေက်းဇူးေတာ္က တန္ဘုိ ့ၾကီးေနတတ္ပါတယ္ လုိ ့ဆုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လာမဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ ကေန  ၂၄ ရက္ေန ့မွာ လူငယ္ညီလာခံၾကီး တခုကုိ ၿပဳလုပ္မွာၿဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကုိ အထက္က အစီအစဥ္ေလးမဆုံးခင္မွာပဲ အရွင္သူၿမတ္က အတည္ၿပဳေၾကၿငာခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံၾကီးမွာ၊ ကမၻာတ၀ွမ္းက ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားအၿပင္၊ တၿခားခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းဂဏၰ အသီးသီးက လူငယ္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္မဟုတ္တဲ့ အၿခားဘာသာတရားအသီးသီးက လူငယ္ေတြကုိလည္း ဖိတ္ေခၚသြားမွာပါ။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္မွာလူငယ္၊ ယုံၾကည္ၿခင္းနဲ ့ေခၚေတာ္မူၿခင္းစမ္းစစ္ၿခင္းဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ ့ ၿပဳလုပ္မဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ့ ညီလာခံၾကီး မတုိင္ခင္ ၿပင္ဆင္တဲ့ အေနနဲ ့လူငယ္မ်ားရဲ့ ညီလာခံကုိ ေခၚယူမွာၿဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ့ အသံ၊ ခံစားခ်က္၊ မိမိတုိ ့ယုံၾကည္ရာ၊ သံသယရွိမႈေတြနဲ ့လူငယ္ေတြရဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြကုိ ဒီခရီးအားၿဖင့္ အသင္းေတာ္ၾကီးက နားေထာင္လုိ တာၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ၿမြက္ၾကားခဲ့ၿပီး ဘုရားဖူးမ်ားကုိ ေကာင္းၾကီးေပးခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

ဗာတီကန္ေရဒီယုိ