ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဘ၀မွာ  ေလးနက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒၵဟူးေန ့လူထုပရိ္တ္သတ္ကုိ စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ၿမြက္ၾကားလုိက္ပါတယ္။ ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကုိေမာင္နွမအေပါင္း တုိ ့ ဒီေန ့မွာေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေစာင့္ေမွ်ာ္တဲ့ ေမွ်ာ္ လင့္ၿခင္းအေၾကာင္းကုိ ကြ်န္ုပ္ေ၀ငွၿခင္ပါတယ္။ရွင္လုကားက်မ္းခ်က္ထဲမွာ ေတြ ့ရသလုိ သခင္ၿပန္လာမယ့္အခ်ိန္ကုိ သတိ၀ီရိယ ရွိရွိ ဆီမီးထြန္းၿပီး ေစာင့္ေနၾကဘုိ ့ သခင္ခရစ္ေတာ္က သြန္သင္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ေတြ အေနနဲ ့အရာရာ အားလုံးၿဖစ္တဲ့ သခင္ၿပန္အလာ ကုိ အေသအခ်ာနဲ ့အၿမဲေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတာၿဖစ္တယ္။ ေန ့စဥ္ေန ့တုိင္းကုိ ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ေတာ္အၿဖစ္ယူဆၿပီး ေကာင္းၿမတ္တဲ့ အလုပ္ေတြၿပဳၿခင္းအားၿဖင့္ ဘုရားကုိ အဲ့ဒီေန ့တေန ့စီတုိင္းကုိ ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ကာ အသစ္ေသာ အခြင့္အလမ္းၿဖစ္ေစၿပီး ဘုရားရွင္ကုိ အာရုံၿပဳၾကရမွာ ၿဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီလုိ အာရုံထားေစာင့္ေမွ်ာ္ၿခင္းက စိတ္ရွည္ရပါတယ္။  ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနနဲ ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ တဖန္ၿပန္လည္ ၾကြလာမယ္ ဆုိတာ ကုိ ကြ်န္ုပ္တုိ ့သိၾကတယ္ ဘ၀မွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခက္အခဲဒုကၡေတြ ရွိေနပါေစ ဘ၀ဟာ ေလးနက္တဲ့ အဓိပ႔ၸာယ္ရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ သနားၾကင္နာတဲ့ သခင္က ကြ်န္ုပ္တုိ ့ကုိ စီးၾကိဳနုတ္ဆက္မယ္ဆုိတာ သိၾကတယ္။ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ရဲ့ အတိတ္ သမုိင္းကုိ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ ့ၿပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္၊ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ရဲ့ အနာဂတ္ဟာ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ေရးဆြဲ ၿပင္ဆင္သလုိ မဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္ရဲ့ လမ္းညႊန္ ၿပင္ဆင္ေပးမႈေအာက္ကေန ဘုရားသခင္ ရဲ့ ၿမင့္ၿမတ္တဲ့ ေမွ်ာ္ၿမင္ၿခင္းအားၿဖင့္သာ ၿဖတ္ေက်ာ္လာတာၿဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေတြ ့ရပါမယ္။ ပထမဆုံး ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္ၾကီးေတြလုိ  ကြ်န္ုပ္တုိ ့ရဲ့ ေန ့စဥ္ဘ၀ကုိ ကုိယ္ေတာ္ၾကြလာပါ လုိအၾကိမ္ၾကိမ္ ထပ္မံ   ့ဖိတ္ေခၚၾကရေအာင္ ေနာက္ၿပီး ကြ်န္ပ္တုိ ့ရဲ့ အခက္ခဲဆုံး အခ်ိန္အခါေတြမွာ ၾကည့္ပါ ကြ်န္ပ္ၾကြလာေနၿပီ ဆုိတဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ့ နွစ္သိမ့္ အားေပးၿခင္းအေၿဖကုိ ၾကားနုိင္ ဘုိ ့ၾကိဳးစားၾကရေအာင္ပါလုိ ့ ၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။  အရွင္သူၿမတ္ဟာ ၄င္းရဲ့ ထုံးစံအတုိင္းပဲ၊ စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္က ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္မ်ား နဲ ့အတူ အဂၤလိပ္ စကားေၿပာ နုိင္ငံမ်ားကေန  လာေရာက္ၾကတဲ့ အထူး ဘုရားဖူးမ်ားကုိ နုတ္ဆက္ေလ့ ရွိတာမို္ ့ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၵဟူူးေန ့မွာေတာ့ England, Scotland, Demark, Australia, India, Indonesia, Japan, Philippines, Canada and the United States of America နုိင္ငံမ်ားက ဘုရားဖူးမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့ရဲ့ တုိင္းၿပည္ နာမည္ ေခၚဆုိကာ နုတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။  ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ဘုရားဖူး မ်ားကုိ အရွင္သူၿမတ္က အထူးေကာင္းၾကီး မဂၤလာေတာ္ေပးကာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ကမၻာ့နုိင္ငံ အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ကုိလည္း နုတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

RVA-MS / ဗာတီကန္ေရဒီယုိ