ပီရူးနုိင္ငံ ပါဆာမားယုိ တြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က ၀မ္းနည္းေၾကာင္းနွင့္ ဆုေတာင္းေပးေၾကာင္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားနွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ၿဖစ္ရေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာကုိ ေပးပုိ ့ခဲ့ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလ ၄ရက္ ၾကာသပေတးေန ့သတင္းအရ ၄င္းယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ခရီးသည္ ၅၅ ဦးသယ္ေဆာင္လာေသာ ယာဥ္မွ ၅၁ ဦး ေသဆုံးၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း ဗာတီကန္သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။