ပုပ္ဖရန္စစ္ ပီရုးနုိင္ငံမွ နုတ္ဆက္ထြက္ခြာ

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္သည္ ၄င္း၏ ခ်ီးေလ ႏွင့္ ပီရုးတမန္ေတာ္ၾကီးူ ခရီးစဥ္ကုိ အဆုံးသတ္ကာ၊ ပီရူးနုိင္ငံမွ ေရာမၿမိဳ ေ့တာ္သုိ ့ တနဂၤေႏြေန ့က နုတ္ဆက္ထြက္ခြာသြားၿပီၿဖစ္ပါတယ္။

ပီရူးနုိင္ငံ လီမာၿမိဳ ့ရွိ၊ ပလာဇာ ေမရာ ရင္ၿပင္ေတာ္မွာ လူ ့ႏွလုံးသားကုိ ဖုိတုိေရွာ့လုပ္ကာ အေရာင္ခ်ယ္ လုိ ့မရတဲ့ အေၾကာင္း လူငယ္မ်ားကုိ အရွင္သူၿမတ္က အခုလုိၿမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ကြ်နု္ပ္တုိ ့အားလုံး ဖုိတုိေရွာ့နဲ ့ပုံလွလွေလးေတြကုိ ၾကိဳက္ၾကပါတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ ့မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ကမၻာၾကီးကုိ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖိုိတုိေရွာ့လုပ္ အေရာင္ခ်ယ္ၿဖည့္လုိ ့မရပါဘူး။ ဖုိတုိေရွာ့လုပ္ယူထားတဲ့ ပုံလွလွေလးေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ုပ္ အေသအခ်ာေၿပာၿခင္တာတစ္ခုက ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ရဲ့ ႏွလုံးသားကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ဖုိတုိေရွာ့ု၊ ၿဖတ္ညွပ္ကပ္လုပ္လုိ ့မရပါဘူး။ ကြ်နု္ပ္ရဲ့ နွလုံးသားက ဘယ္လုိမ်ုိဳး နွလုံးသားလည္း စစ္မွန္တဲ့ ခ်စ္ၿခင္းနဲ ့စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆုိတာကုိ ဒီနွလုံးသားမွာပဲ ေတြ ့နုိင္တာမုိ ့ပါ” လုိ ့ၿမြက္ၾကားခဲ့တာပါ။

အရွင္သူၿမတ္ဟာ ၄င္းရဲ့ လာတင္ အေမရိကား ခရီးစဥ္ ေနာက္ဆုံး နတ္ဆက္ ၿခင္း အခမ္းအနား၊ နုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္မွာ ၿမြက္ၾကားခဲ့တဲ့ ၄င္းရဲ့ နုတ္ဆက္အမွာစကား ထဲမွာ ပီရူးနုိင္ငံအား ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းနယ္ေၿမ လုိ ့ေခၚဆုိကာ တုိင္းၿပည္အေနနဲ ့ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းကုိ ကာကြယ္ၾကဘုိ ့အခုလုိ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

“ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းနယ္ေၿမလုိ ့ေခၚဆုိရၿခင္းဟာ ၄င္းနယ္ေၿမ အသြင္သ႑ာန္ လွပမႈနဲ ့ဇီ၀ၾကြယ္၀မႈ၊ မိမိလူမ်ိုဳးတုိ ့ရဲ့ႏွလုံးသားကုိ လႈပ္ခါေစတဲ့ ၾကြယ္၀လွေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ရုိးရာဓေလ့မ်ား၊ လက္ရွိပီရူးရဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း နယ္ေၿမၿဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ လုိ ့ၿမြက္ၾကားက ပီရူးနုိင္ငံသားမ်ားအေနနဲ ့ ၄င္းတုိ ့ရဲ့ ဘုိးဘြားအေမြအႏွစ္၊ ၾကီးၿမတ္ေသာ ရဟႏၱာမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ေပးခဲ့တဲ့ ညဏ္ပညာ အေမြအႏွစ္ ဒီအဲန္ေအ ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ႏွင့္ ၄င္းဇစ္ၿမစ္ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစဘုိ ့၊ ၂၁ ရာစု ရဲ့ ရဟႏၱာၿဖစ္ဘုိ ့ကုိ လည္း ေၾကာက္ရြံ ့ၿခင္းမရွိၾကရန္ နႈိးေဆာ္ရင္း သင္တုိ ့ရဲ့  ရင္း ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းကုိ ကာကြယ္ပါ လုိ ့ၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္ဟာ ၄င္းရဲ့ လာတင္အေမရိကား ပထမခရီးစဥ္ ၿဖစ္တဲ့ ခ်ီးေလ ခရီးစဥ္အၿပီးမွာ ပီရူးနုိင္ငံကုိၾကြေရာက္ခဲ့တာၿဖစ္ပၿပီး တနဂၤေႏြေန ့ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ္မွာ ပီရူးမွ ထြက္ခြာသြားတာၿဖစ္ပါတယ္။ တနလၤာေန ့ ေရာမစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွာ ေရာမၿမိဳ့ေတာ္ကုိ ေရာက္ရွိမွာၿဖစ္ပါ။

RVA-Myanmar/ Vatican News