၁၀ မိနစ္ထက္ မပုိတဲ့ ၾသ၀ါဒေပးၾကဘုိ ့ ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကားတုိက္တြန္း

မစၱားတရားအတြင္း ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းစာနဲ ့ၾသ၀ါဒေတြဟာ ယုံၾကည္သူ သားသမီးေတြအတြက္ ဘုရားရွင္နဲ ့စကားလက္ဆုံၾကနုိ္င္ဘုိ ့အတြက္ အနွစ္သာရရွိေအာင္ၿပင္ဆင္ထားတဲ့ ၾသ၀ါဒ မ်ိဳးၿဖစ္ရပါမယ္လုိ ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန ့ ဗုဒၶဟူးေန ့ ဘုရားဖူးလာေရာက္သူမ်ားကုိ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ေၿပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

က်မ္းစာမ်ားအားလုံးနဲ ့၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္း အခမ္းအနားေတြ အားလုံးရဲ့ အလယ္ဗဟုိ ၿပည့္၀စုံလင္ၿခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္သာၿဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရွင္တဲ့ နုတ္ကပါတ္တရားကုိ ဂုဏ္တင္အေလးအၿမတ္ၿပဳၿခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ အသြင္ေၿပာင္း ဆန္းသစ္ေပးတဲ့ သတင္းေကာင္းကုိ ေပးတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကုိ သိရွိဘုိ ့သြင္ၿပင္လကၡဏာ ေတြၿဖစ္တယ္။

အၾကားအာရုံနဲ ့၀င္ေရာက္လာတဲ့ ဘုရားရဲ့ နုတ္ကပတ္ေတာ္ဟာ နွလုံးသား ကပ္ၿငိၿပီး လက္ေတြ ့ဆီကုိ အေရာက္သြားရမွာၿဖစ္ၿပီး နုတ္ကပါတ္ေတာ္နဲ ့ခရီးၿပဳၾကရပါမယ္။ ၾသ၀ါဒ ေပးသူရဲ့ အာသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ အသိရွိၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ခံစားခ်က္ေတြအပါ၀င္ဘဲ အတြင္းစိတ္ကေန စစ္မွန္မႈနဲ ့နာယူပါ။ မစၱားနာ ပရိတ္သတ္ဟာ က်ိဳးေၾကာင္းမညီညြတ္ ရွည္လ်ားလြန္းၿပီး နားလည္ရခက္တဲ့ ၾသ၀ါဒ ေတြမွာ ၿငီးေငြ ့ပါတယ္။ အေၿခအၿမစ္မရွိ ၾကိဳတင္ေ၀ဖန္ၿခင္း ကလည္း အဟန္ ့အတား တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ဆုိၿပီး အရွင္သူၿမတ္ဟာ ေကာက္ခါငင္ကာ ဆုိသလုိပဲ ဦးပဥၹင္းၾကီးေတြ၊ ရဟန္းနဲ ့ဆရာေတာ္ေတြကို ၾသ၀ါဒ ေကာင္း တစ္ခု ေပးနုိင္ဘုိ ့ဆုိတာ ဆုေတာင္း၊ ဘုရားနုတ္ကပတ္ေတာ္ ကုိ ဆင္ၿခင္ေထာက္ရႈၿခင္းေတြနဲ ့ၿပင္ဆင္ရၿပီး တုိတုိရွင္းရွင္း ၾကည္ၾကည္ၿပတ္ၿပတ္နဲ ့ ၁၀ မိနစ္ထက္ မပုိပဲလည္း ေပးရပါမယ္လုိ ့ၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

အာဗီေအၿမန္မာ၊ ဗာတီကန္သတင္း