အဆီအႏွစ္ၾကြယ္၀လွတဲ့ ဘုရားရဲ ့နုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ခံယူဘုိ ့ ယုံၾကည္သူမ်ားအေနနဲ ့  ၀ိညာဥ္ေရးရာ အခြင့္အလမ္း ရွိေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန ့ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္ၾကီးႏွင့္ ေတြ ့ဆုံၿခင္းကုိ  Pope Paul VI ခန္းမေဆာင္မွာ နာမက်န္းသူမ်ား ကုိ ေတြ ့ဆုံၿခင္းနဲ ့စတင္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။  ဘုရားလူမ်ိ်ဳးေတာ္ေတြရဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အခြင့္အလမ္းဆုိတာ အဆီအႏွစ္ၾကြယ္၀လွတဲ့ ဘုရားရဲ ့နုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ခံယူဘုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္။ မစၦားတရားမွာ ပါ၀င္သူတုိင္းဟာ ဘုရားရဲ့ နုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အလွ်ံပယ္ ခံယူခြင့္ရွိပါတယ္။ က်က်နန ဖတ္ရႈပါ။ ပီပီၿပင္ၿပင္ လက္ဆင့္ကမ္း ေၾကၿငာပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းလင္းၿပပါ ဒါဟာ အခြင့္အေရး တစ္ခုပါပဲလုိ ့ ေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၾသ၀ါဒ ၿပီးခ်ိန္မွာ ၾကားနာခဲ့ရတာေတြကုိ ဆင္ၿခင္သုံးသပ္နုိင္ဘုိ ့ ဆိတ္ၿငိမ္ၿခင္း အခ်ိန္ရွိဘုိ ့လည္း လုိအပ္ပါတယ္လုိ ့ဆုိကာ ဆက္လက္ၿမြက္ၾကားတာကေတာ့ မစၦားတရားအတြင္းမွာ လူတုိင္းရြတ္ဆုိေန ၾကတဲ့ ယုံၾကည္ၿခင္းအခ်ဳပ္ရဲ့ အၿပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈေတြကုိ ေၿပာဆုိပါတယ္။ “ ၾကားနာၿခင္းနဲ ့ ယုံၾကည္ၿခင္း” ၾကားမွာ ၿပင္းထန္တဲ့ ဆက္ႏြယ္မႈရွိၿပီး သံေပါလု ရဲ့ နီတိၿဖစ္တဲ့  “ယုံၾကည္ၿခင္းဟာ ၾကားရၿခင္းက ၿဖစ္လာတယ္” ၿပီးတဲ့ အခါ ယုံၾကည္ၿခင္းဟာ စကၠရမင္တူးဆီကုိ ဦးတည္ၿပီး “ယုံၾကည္ၿခင္း” ဟာ ဘုရားရဲ့ နုတ္ကပတ္ေတာ္နဲ ့ ၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္းကုိ ကြင္းဆက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ “အေထြေထြ ဆုေတာင္းခန္း” ဟာ အသင္းေတာ္နဲ ့ကမၻာၾကီး တစ္ခုလုံးရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ အုပ္မုိးထားပါတယ္။ မစၦား၀ိနည္း လမ္းညႊန္ခ်က္ဟာ “ဘုရားရဲ့ လူမ်ိဳးေတြ”  အားၿဖင့္ ရဟန္းေတြရဲ့ ဘ၀ကုိ လႈပ္ရွားသက္၀င္ေစပါတယ္။

သခင္ေယဇူးရဲ့ စကားေတာ္ၿဖစ္တဲ့ “သင္ဟာကြ်နု္ပ္၌ တည္ေနလွ်င္၊ ကြ်န္ု္ပ္၏နုတ္ကပတ္ေတာ္ သည္လည္း သင္၌တည္ေနမယ္။ သင္အလုိရွိရာေတာင္းသမွ် တုိင္းဟာ ၿပည့္စုံေစမယ္” ဆုိတဲ့ စကားကုိ မယုံၾကည္ရင္ ကြ်န္ပ္တုိ ့ယုံၾကည္ ၿခင္းဟာ အင္မတန္မွ  ေသးငယ္လုိ ့သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မစၦားတရားအတြင္းမွာ အတူတကြ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ဆုေတာင္းၾကတဲ့ အခါ ၾကီးမားတဲ့ ယုံၾကည္ၿခင္းရွိဘုိ ့ ပုပ္ဖရန္စစ္က တုိက္တြန္း လုိက္ပါတယ္။ ယုံၾကည္သူေတြရဲ့ သံဓိဌာန္ထား ဆုေတာင္းရာေတြ ၿပဳတဲ့ အခါ လူ ့အသိုင္းအ၀ုိင္းရဲ့ အမွႏ္တကယ္ လုိအပ္ရာေတြကုိ အေလးေပးၾကဘုိ ့နဲ ့သမရုိးက် ေခါက္ရုိးက်ိုဳး ပုံေသေမတၱာေတြကို ေရွာင္ၾကဘုိ ့လည္း ဆုိပါတယ္။ မစၦားတရားရဲ့ အဆုံးသတ္ေမတၱာဟာ ကြ်န္ပ္တုိ ့ကုိယ္တုိင္ ဘုရားကုိ လုိလုိခ်င္ခ်င္ ေငးေမာၾကည့္နုိင္ဘုိ ့ ေသြးေဆာ္ တုိက္တြန္းပါတယ္ လုိ ့ အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ၿမြက္ၾကားခဲ့တာပါ။

RVA-Myanmar/ Vatican News

By: Sr.Perpetua Nyein Nyein Loo, SJA (Cyprus)