အသင္းေတာ္နွင့္ဆိုိင္ရာ အစည္းအေ၀း ပြဲၾကီးမွာ တက္ေရာက္ၾကမယ့္ လူငယ္မ်ားကုိ ေရွ ့ေဆာင္လမ္းၿပ လူခြ်န္လူမြန္ေတြၿဖစ္ေစဘုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ေတာင္းခံ

 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန ့က ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိခ်ိန္မွာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက လူငယ္ေတြကုိ ယုံၾကည္ၿခင္းနဲ ့ေခၚေတာ္မူၿခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္စိတ္ၿဖာမယ့္ လူငယ္မ်ားရဲ့ စုစည္းတဲ့ ပြဲေတာ္ကုိ ၿပင္ဆင္ၾကတဲ့ အခါ က႑အသီးသီးမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကဘုိ ့ေတာင္းခံလုိက္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလ မွာက်င္းပမယ့္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ဆုိင္ရာ စည္းေ၀းပြဲၾကီးရဲ့ အၾကိဳကာလ ၿပင္ဆင္ၿခင္း အတြက္ လူငယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ဟာ လာမယ့္ မတ္လ မွာ ေရာမၿမိဳ ့ကုိ ေရာက္ရွိၾကမွာၿဖစ္ပါတယ္။

အရွင္သူၿမတ္က လူငယ္မ်ားအားလုံးဟာ ဒီၿပင္ဆင္မႈအတြက္ လူခြ်န္လူမြန္ေတြၿဖစ္ဘုိ ့စိတ္အား ၿပင္းပ်ေနပါတယ္လုိ ့ တနဂၤေႏြေန ့အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိခ်ိန္မွာ ၿမြက္ဆုိလုိ္က္တာပါ။ လူငယ္ေတြဟာ အင္တာနက္စာမ်က္နွာ ေပၚကေန ဘာသာစကား တူသူ အစုအဖြဲ ့အခ်င္းခ်င္း စနစ္က်က် ႏွီးေနွာ ဖလွယ္နုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္။  ဒါဟာ Cardinal Lorenzo Baldiserri “ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမႈး” ရဲ့ အစၿပဳ အားေပးခ်ီးေၿမွာက္ ၿခင္းကုိ အရွင္သူၿမတ္က ရည္ညႊန္းလုိက္တာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ “အစည္းအေ၀း website” ရဲ့ ေဖ့ဘုတ္အဖြဲ ့ကုိ လူငယ္ေတြဟာ ခ်ိပ္ဆက္နုိင္ၾကၿပီး မတ္လ ၁၂ ရက္ ကေနစၿပီး သိလုိရာေတြကုိ ေမးၿမန္း ခြင့္ ရၾကမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ေၿဖၾကားခ်က္ေတြကုိ ေရာမၿမိဳ ့အစည္းအေ၀းမွာ ထည့္သြင္းေၿဖၾကားသြားမွာပါ။ လာမယ့္ စည္းေ၀းပြဲၾကီး အတြက္ လူငယ္ေတြရဲ့ ရင္တြင္းစကားမ်ားကို ၾကားနုိင္ဘုိ ့Facebook, Twitter, Instagram စတဲ့ လူမႈကြန္ယက္ ဆက္သြယ္ေရးဟာ အဓိက က်တဲ့ က႑ အၿဖစ္ဦးေဆာင္ေနပါလိမ့္္မယ္။

RVA-Myanmar/Vatican Radio

Sr.Perpertua Nyein Nyein Loo, SJA (Cyprus)