ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားဟာ မူပုိင္၀ါဒ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တန္ၿပန္တုိက္ခံနုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္းပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

“အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားေန ့” မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္က ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ရဲ့ မိခင္ဘာသာစကား တစ္ခုခ်င္းစီဟာ နယ္ေၿမခ်ဲ ့ထြင္အုပ္စုိးၿခင္းကုိ ခုခံတုန္ ့ၿပန္ၿခင္းနဲ ့ယုံၾကည္ၿခင္းကုိ လက္ဆင့္ကမ္းရာမွာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ကုိ ၿမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ UNESCO အဖြဲ ့ၾကီးနဲ ့ႏႈိေဆာ္ ၿမွင့္တင္မႈအားၿဖင့္ ယေန ့မွာ ဘာသာစကားနဲ ့ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲၿပားမႈေတြအၿပင္ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးထက္ပုိၿပီး ေၿပာဆုိနုိင္စြမ္းရည္ကုိ ေမွ်ာ္ကုိးေနပါတယ္။ မိခင္ဘာသာစကား တစ္ခုခ်င္းစီဟာ နယ္ေၿမခ်ဲ ့ထြင္လုိတဲ့ အစဥ္အလာ ၀ါဒကုိ တန္ၿပန္စြမ္းအားရွိသလုိ မတူကြဲၿပားၿခားနားၿခင္းေတြကုိ ဖ်က္ဆီးလုိတဲ့  ဗုိလ္က်စုိးမုိးၿခင္း အေတြးအေခၚေတြကိုပါ တုိက္ထုတ္နုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ မိမိရဲ့ မိခင္ဘာသာစကားကုိ မေၿပာဆုိနုိင္ၿခင္းဟာ လြတ္လပ္တဲ့ အေတြးအေခၚ စိတ္ကူးစိ္တ္သန္းေတြကုိ ပ်က္သုဥ္းဘုိ ့ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ဖဲ့ထုတ္ၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နုိ၀င္ဘာလ က စန္တာ မာရီယာ မွာ ေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာစကားရပ္တုိင္းမွာ ေရေသာက္ၿမစ္ သမုိင္းေၾကာင္း ကုိယ္စီ ရွိၾကပါတယ္လုိ ့လည္း အရွင္သူၿမတ္က ဆုိပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အရွင္သူၿမတ္ ၿမြက္ဆုိတာက လက္၀ါးၾကီးအုပ္စုိးမုိးမႈနဲ ့ရင္ဆုိင္ရတဲ့ အခါ မွတ္ညဏ္နဲ ့ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးဟာ လူေတြကုိ ခုခံေပးၿပီး ဒီအရာေတြကုိလည္း အမ်ိဳးသားေတြထက္ ခံနုိင္ရည္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကပဲ ထိမ္းသိမ္းထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စြမ္းအားဟာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္စုိးမုိးလုိတဲ့ အစဥ္အလာ ၀ါဒကုိ ရုိက္ခ်ိဳး နုိင္ၿခင္းပါပဲ။ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန ့မွာလည္း ေဆးေၾကာၿခင္းစကၠမင္တူး ခံယူတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားရဲ့ မိဘေတြကို ယုံၾကည္ၿခင္းဆုိတာ ဘုိးဘြားမိဘေတြအားၿဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးေ၀ ရတဲ့ အရာၿဖစ္တယ္။ ယုံၾကည္ၿခင္းကုိ လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေ၀ ဘုိ ့ဟာ သင္တုိ ့ရဲ့ အလုပ္တစ္ခု ၿဖစ္တယ္ဆုိတာ မေမ့ၾကပါနဲ ့။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္အိမ္ ကုိယ့္ယာ ကုိယ့္ၿပည္ကုိ ခ်စ္စိတ္နဲ ့မိမိတုိ ့ရဲ့ ဘာသာစကားနဲ ့လမ္းဆင့္ကမ္းၾကပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ယုံၾကည္ၿခင္းဟာ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ မိခင္ရဲ့ နုုတ္ခမ္းက ထြက္ေသာ စကားကုိသာ လွ်င္ နားလည္သင္ယူနုိင္တာၿဖစ္ပါတယ္ လုိ ့အရွင္သူၿမတ္က ထပ္ဆင့္ၿမြက္ၾကားသြားခဲ့တာကုိ ဗာတီကန္သတင္း အရ သိရွိရပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News

Sr.Perpetua Nyein Nyein Loo, SJA