သခင္ေယဇူးရဲ့ အဆင္းသ႑ာန္ေၿပာင္းလဲၿခင္းဟာ သခင္ေယဇူးရဲ့ ဒုကၡစရိယာ လမ္းစဥ္အတြက္ ေရွ ့ေၿပးနိမိတ္ နိဒါန္းၿဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္၊ ၀ါတြင္းကာလ ဒုတိယ တနဂၤေႏြေန ့၊ အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိၿခင္း မၿပဳခင္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က သခင္ေယဇူးဟာ ေဂ်ရုဇလင္ၿမိဳ ့မွာ သူ ့ရဲ့ တပည့္ေတာ္ေတြကုိ ၿပင္းထန္တဲ့ ဒုကၡေ၀ဒနာ လမ္းစဥ္ ကုိ သူ ခံထမ္းရမယ့္ အေၾကာင္း က်မ္းတတ္ ဆရာ၊ ရဟန္း အၾကီးအကဲနဲ ့ရာထူးရာခံ ရွိသူမ်ား ရဲ့ ပစ္ပယ္ခံရၿပီး အေသသတ္ၿခင္း ခံရမယ္ ေနာက္ၿပီး တတိယေၿမာက္ေန ့မွာ ရွင္ၿပန္ပါမယ္ ဆုိတာ ေတြကုိ အဆင္းသ႑ာန္ေၿပာင္းလဲၿခင္း မတုိင္မီ ၆ ရက္ အလိုကမွ ေၿပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္လုိ ့အရွင္သူၿမတ္က ဆုိၿပီး ဆက္လက္ၿမြက္ၾကားတာက သခင္ေယဇူးဟာ ပီတာ၊ ဂ်ိမ္္းစ္ နဲ ့ဂြ်န္တုိ ့ကုိ ၿမင့္မားတဲ့ ေတာင္တစ္ေနရာကုိ ေခၚသြားၿပီး ဘုရားရဲ့ သားေတာ္ ဘုန္းတန္ခုိးေရာင္၀ါ ေတြကုိ ၿပသခဲ့ၿပီး သူလုိလားစြာ ခံ၀န္ထမ္းမယ့္ ဒုကၡ ေ၀ဒနာလမ္းခရီးကုိ ေၿခမကုိင္မိ လက္မကုိင္မိ မဟုတ္ပဲ အေကာင္းၿမင္စိတ္ထားနဲ ့ရင္ဆုိင္နုိင္ဘုိ ့ၿပင္ဆင္ေပးခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ ဆုိရင္း အရွင္သူၿမတ္က ဆက္လက္ရွင္းၿပပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ့ အဆင္းသ႑ာန္ ေၿပာင္း လဲၿခင္းဟာသူ ့ရဲ့ တပည့္ေတာ္ ၾကီးေတြနဲ ့ကြ်နူု္ပ္တုိ ့ကုိ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ စိတ္ဆႏၵဟာ ေ၀ဒနာ ဒဏ္သင့္ နက္နဲ ရာ အခ်က္တစ္ခုၿဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေစဘုိ ့အေထာက္အကူၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အားလုံးရဲ့ အထက္မွာေတာ့ သခင္ေယဇူး ဘက္က အနႏၵေမတၱာနဲ ့ေပးဆပ္တဲ့ လက္ေဆာင္တစ္ခု သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအၿဖစ္အပ်က္ကေနပဲ  ကြ်နု္ပ္တုိ ့ကုိ သခင္ေယဇူးရဲ့ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း ကုိ ပုိမုိနားလည္ နုိင္ေစပါတယ္။ တကယ္လုိ ့၊ သခင္ေယဇူးရဲ့ သူကုိယ္တုိင္လုိလုိခ်င္ခ်င္ ဆႏၵရွိစြာ ခံ၀န္ထမ္းမယ့္ ေ၀ဒနာ လမ္းစဥ္ မၿဖစ္လာခင္မွာ ဤသူသည္ ငါ၏ခ်စ္ၿမတ္နုိးဆုံးေသာသား လုိ ့ အဆင္းသ႑ာန္ေၿပာင္းလဲၿခင္းမွာ ဘုရားရွင္ ထံက ေၾကၿငာခ်က္မရွိခဲ့ရင္ ပါစကား နက္နဲရာ အခ်က္ေတြနဲ ့ သခင္ေယဇူးရဲ့ ရွင္ၿပန္ၿခင္းကုိ နက္နက္နဲနဲ နားလည္ဘုိ ့လြယ္ကူူ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၀ါတြင္းကာလ မွာ သခင္ေယဇူးနဲ ့အတူ ေတာင္ေပၚမွာ ဘုရားရဲ့ အသံကုိ ရပ္ၿပီး စူးစုိက္ေသခ်ာ စြာနားေထာင္ဘုိ ့နဲ ့၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားရဲ့ အုပ္မုိးၿပီး အသြင္ေၿပာင္းလဲေပးမႈကုိ ခံရဘုိ ့ ကုိယ္တုိင္ခြင့္ၿပဳရမယ္။ ဘုရားရွင္နဲ ့ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ မႈ၊ ကမၼဌာန္း စီးၿဖန္း ဆင္ၿခင္တဲ့ ဆုေတာင္းၿခင္းကုိ ေတြ ့ၾကံဳၾကဘုိ ့ အေရးၾကီးလွပါတယ္လုိ ့ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္က အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိၿခင္း မၿပဳခင္မွာ ၿမြက္ၾကားခဲ့တာကုိ ဗာတီကန္ သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။

RVA-Myanmar/ Vatican News

Sr. Perpetua Nyein Nyein Loo, SJA (Cyprus)