တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ သိဘုိ ့ဆုိရင္ ကားတုိင္ကုိ ေငးေမာၾကည့္ရပါမယ္ လုိ ့ပုပ္ဖရန္က အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိရာမွာ ၿမြက္ၾကား

သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ့ အေသခံေတာ္မူၿခင္းဟာ အၿမင့္ၿမတ္ဆုံးေသာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿပသၿခင္း အၿပဳအမူ ပဲၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္က တနဂၤေႏြေန ့အန္ေဂ်လူး ေမတၱာရြတ္ဆုိရာမွာ ၿမြက္ၾကားလုိက္ပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ သိလုိတယ္  ဆုိရင္ ၄င္းရဲ့ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကို ေဖာ္ၿပတဲ့  ကားတုိင္ကုိ ေငးေမာၾကည့္ရပါမယ္ လုိ ့လည္း အရွင္သူၿမတ္က ဆုိပါတယ္။

ခရစၦတူးကားတုိင္ ဟာ အလွဆြဲဘုိ ့ ဖန္ဆီ ပစၥည္း မဟုတ္ပါဘူး။  ကမၼဌာန္းေထာက္ရႈ ရမယ့္ ဘာသာေရး အမွတ္လကၡဏာ တစ္ခုပါ။

ခရစၦတူးကားတုိင္မွာ ပါရွိတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ အေသခံေတာ္မူၿခင္း ပုံလႊာဟာ လူသားအားလုံးအတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ့ အၿမင့္ၿမတ္ဆုံးေသာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ ၿပသၿခင္း အၿပဳအမူ ၿဖစ္ပါတယ္ လုိ ့ဆုိၿပီး ထုိေန ့က ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းခ်က္ၿဖစ္တဲ့ ဂ်ဳံစပါးေစ့ ဟာ ေၿမေပၚမွာ ေၾကြက် ၿပီး ေသေပမယ့္ အသီးမ်ားစြာကုိ သီးတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ကို ေထာက္ရႈကာ အရွင္သူၿမတ္က သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ ဒီပုံ ဥပမာ အားၿဖင့္ ၄င္းရဲ့ ေသၿခင္းနဲ ့ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းကို ကြ်န္ပ္တုိ ့အား ပုိၿပီး နားလည္ေစတယ္။  သခင္ခရစ္ေတာ္ ေလာကကုိ ၾကြလာၿခင္းဟာ လူ့ ့အၿဖစ္ယူၿခင္း တစ္ခုထဲမွာ ၿပီးဆုံးမသြားပါဘူး။

လူသားေတြ အၿပစ္ရဲ့ ေက်းကြ်န္ဘ၀ကေန ကယ္တင္ဘုိ ့နဲ ့အသက္သစ္ကုိ ေပးဘုိ ့အတြက္ သူဟာ ေသၿခင္းကုိလည္း ခရပါေသးတယ္။

ေၿမေပၚေၾကြက်ခဲ့တဲ့ ဂ်ံုဳစပါး ေစ့ေလးလုိ ပဲ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ ၿပီးၿပည့္စုံေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ့တယ္ ဒီလုိပဲ သူ ့ရဲ့ ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္ၾကီးမ်ားဆီမွာလည္း ေတြ ့ရတယ္။ ကြ်န္ပ္တုိ ့အားလုံးလည္း အသက္သစ္ကုိ ရရွိဘုိ ့အတြက္ မိမိတုိ ့အသက္ကုိ အဆုံးရႈံးခံၾကဘုိ ့ဖိတ္ေခၚၿခင္း ခံၾကရပါတယ္ အဓိပၸာယ္က ကုိယ္ကိုယ့္ကုိယ္အတြက္ နည္းနုိင္သမွ်နည္းေအာင္စဥ္းစားၿပီး အဓိက လုိအပ္ေနတဲ့ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြဆီ သြားေရာက္ အကူအညီေပးဘုိ ့ပဲၿဖစ္တယ္။

ခႏၶာ ၀ိညာဥ္ ဒုကၡ ခံစားေန ရသူေတြကုိ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿပသၿခင္းကသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္ကုိ အစစ္အမွန္ ေနထုိင္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္လုိအပ္လွတဲ့ အေၿခခံအုတ္ၿမစ္ၿဖစ္ၿပီး ကြ်န္ုပ္တုိ ့ရဲ့ အဖြဲ ့အစည္း ဟာ ေမာင္နွမရင္း လုိ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ နဲ ့ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆုိမႈကုိ ခံစားရရွိၿခင္းနဲ ့တိုးတက္လာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ လုိ ့အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ၿမြက္ၾကားခဲ့တာ ကုိ ဗာတီကန္ သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News