ပါစကား ပြဲေတာ္ အခမ္းအနားကုိ အီစတာ ကာလ ရက္သတၱပတ္မွာ ဘုရားဖူး ပရိတ္သတ္ မ်ားနဲ ့က်င္းပၿခင္း

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန ့မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္က အီစတာ ပန္းမ်ားရဲ့ ရႊင္္လန္း၀မ္းေၿမာက္ၿခင္း ကုိ ဖြင့္ဟ ေၿပာဆုိေနၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း ေအာင္ပြဲ၊ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿခင္းရဲ့ ရလာဒ္၊ အသင္းေတာ္ရဲ့ သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ၿခင္း လႊမ္းၿခံဳမႈေတြမွာ၊ ခံစားရတဲ့ ရႊင္လန္းၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားဖူး ပရိတ္သတ္ေတြ တစ္ဥ္ီးနဲ ့တစ္ဦး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အီစတာ ဟက္ပီး အီစတာ လုိ ့နုတ္ဆက္ၾကဘို ့လည္း ဖိိတ္ေခၚ လုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသင္ၾကား ၿခင္းကုိအေနနဲ ့ ကေတာ့ မစၦားတရား နိဂုံးခ်ဳပ္ ၀ိနည္းဟာ ခရစ္ယာန္ ဘ၀ရဲ့ အဆုံးသတ္မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ဘ၀ အပ္နွင္းၿခင္းရဲ့ သက္ေသအစၿပဳၿခင္းသာၿဖစ္ပါတယ္။ ၀တ္ေက် တမ္းေက် ရုံေလးတင္ မစၦားတရားကုိ မသြားၾကဘဲ သခင္ဘုရားရဲ့ ဒုကၡက်င့္စဥ္နဲ ့ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းမွာ ပါ၀င္ဘုိ ့ အတြက္ သာ ၿဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ အသက္တာကုိ ရွင္သန္ပါ။ မစၦားတရားဟာ ကြ်နု္ပ္တုိ ့ကုိ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀ထဲမွာ ပု္ိမုိ ပါ၀င္ေရာယွက္ၿပီး ခရစ္ေတာ္လုိပဲ ၿပဳမူက်င့္ၾကံၾကရင္ ခရစ္ယာန္ ဘ၀နဲ ့စင္ၾကယ္ၿခင္း လုိ ့ေခၚရမွာပါပဲ။

ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းတဲ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ မစၦားတရားၿပီးဆုံးတာနဲ ့ တစ္ပါးတည္း ေပ်ာက္ပ်က္ သြားတာ မဟုတ္ပဲ ဆက္လက္ၿဖစ္တည္ ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း နာမက်န္းသူေတြနဲ ့ ဖူးေမွ်ာ္ၿခင္း နွစ္ခုစလုံး အတြက္ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ေက်ာင္းေဆာင္ ထဲမွာ ထိမ္းသိမ္း ထားတာၿဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ဖူးေမွ်ာ္ကုိးကြယ္ၿခင္းဟာ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ကုိ ခရစ္ေတာ္၌ စြဲတည္ေနၾကဘုိ ့ ပံ့ပုိးေပးပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး မစၦားတရားရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးဟာ ဂ်ံုဳႏွံတစ္ခုလုိပဲ ဘ၀မွာ ေန ့စဥ္ ကူးလြန္ ့ရွင္သန္ၿပီး လုပ္ရပ္ေကာင္းေတြနဲ ့ရင့္က်က္ၾကီးထြား ၿပီး သခင္ေယဇူးနဲ ့ပုိၿပီး ပုံစံတူလာပါတယ္။ မစၦားတရားကုိ ပုံမွန္ ပါ၀င္တဲ့ အခါ ခရစ္ေတာ္နဲ ့့ ပုိၿပီး စည္းလုံးလာၿပီး အၿပစ္နဲ ့ေတာ့ ေ၀းသထက္ ေ၀း လာပါတယ္။ တစ္ဦး နဲ ့တစ္ဦး ပုိမုိခ်ည္ေႏွာင္တဲ့ ခရစ္ယာန္ အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ အင္အားၿဖည့္ သစ္လြင္ေစပါတယ္။

ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြ အတြင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ကုိ ၿမင္နုိင္ ခံစားနုိင္ဘုိ ့ မစၦားတရားက ဆုတ္ကုိင္ၿပညႊန္ေပးပါတယ္။ ေၾကမြလြယ္တဲ့ ေၿမအုိးထဲမွာ ခရစ္ေတာ္နဲ ့ေပါင္းစည္းၿခင္းဆုိတဲ့ ရတနာ တစ္ပါးကုိ သိမ္းဆည္းထားပါတယ္။ အဆုံးတစ္ေန ့ေကာင္းကင္ဘုံထိတုိင္ေအာင္ စင္ၾကယ္တဲ့ ပလႅင္ဆီကုိ အခါတလည္းလည္း ၿပန္သြားၾကဘုိ ့ လုိပါတယ္။ သုိးငယ္ေတာ္ရဲ့ မဂၤလာ စားပြဲေတာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္းအထြဋ္ အေခါင္ ရဲ့ အရသာ ကုိ ၿမည္းစမ္းနုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္လုိ ့ မစၦားတရားရဲ့ အာနိသင္ကုိ ေၿပာၾကားရင္း အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က နိဂုံးခ်ုပ္ေကာင္းၾကီးေပးခဲ့ပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News

Sr.Perpetua Nyein Nyein Loo, SJA (Cyprus)