ေဗဒင္ဆရာ၊ ဇာတာခြင္မ်ားအစား ဘုရားရွင္၏ အသံေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကပါဟု ပုပ္ဖေရန္စစ္ ၿမြက္ၾကား

သင္ဟာ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ နုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္မဲ့ အစား ေဗဒင္ဆရာ၊ ဇာတာခြင္မ်ားကုိ ကပ္တြယ္ နာေထာင္ေနရပါသလည္း လုိ ့ တနဂၤေႏြေန ့အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိ ရာမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က ၿမြက္ၾကားလုိက္တာပါ။

ထုိ ေန ့က ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ၿဖစ္တဲ့ သံေပတရူး နဲ ့ေနာက္လုိက္တပည့္ၾကီးမ်ားကုိ ကယ္တင္ဘုိ ့  အတြက္ ဂါလီလဲ အုိင္မွာ သခင္ေယဇူး ေရေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္း အေၾကာင္း ကုိ ကမၼဌာန္းရႈကာ အရွင္သူၿမတ္က ၿမြက္ၾကားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ပုံၿပင္ဇာတ္လမ္းက အမွတ္လကၡဏာေတြနဲ ၾကြယ္၀ေနေၾကာင္း၊ ေလွဟာ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ေတြရဲ့ ဘ၀ၿဖစ္ၿပီး အသင္းေတာ္ၾကီးရဲ့ ဘ၀လည္းၿဖစ္ေၾကာင္း ေလထန္ၿခင္းကေတာ့ ဘ၀ရဲ့ အခက္အခဲမ်ားနဲ ့ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ခံရၿခင္းမ်ားၿဖစ္တယ္။ သံေပတရူး ေတာင္းဆုိ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အခ်က္ၿဖစ္တဲ့ ကုိယ္ေတာ့္ထံ တပည့္ေတာ္ လာနုိင္ရန္ အမိန္ ့ရွိေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ေတာ္ တပည့္ေတာ္ကုိ ကယ္ေတာ္မူပါ ဆုိတဲ့ ဟစ္ေၾကြးေတာင္းေလွ်ာက္သံဟာ၊ ဘုရားသခင္နဲ ့နီးစပ္ဘုိ ့ကြ်န္ုပ္တုိ ့ဆႏၵၿပင္းၿပၿခင္း နဲ ့အတူ ေၾကာင္ရြံ ့မႈလည္း ၿဖစ္တယ္

ၿပင္းထန္ေနတဲ့ လႈိင္းတံပုိး အလယ္ ဖက္တြယ္ ေလွ်ာက္ကာ အားယူရမဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ့ မိန္ ့ၿမြက္ခ်က္ ကို သံေပတရူး မၾကားနုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ဘ၀မွာ ၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အရာပဲ၊ ဘုရားရွင္ရဲ့ အသံေတာ္ နုတ္ကပတ္တရားမွာ ဖက္တြယ္ ကပ္ၿငိ မေနပဲ၊ ေဗဒင္ဆရာ၊ ဇာတာခြင္မ်ားကုိ သာ အားကုိး ဖက္တြယ္တတ္ၾကတယ္။

ဒီေန ့က်မ္းစာေတာ္ၿမတ္က ကြ်န္ုပ္တုိ ့ကုိ ေထာက္ရႈေစတဲ့ အခ်က္က၊ ဘုရားရွင္ထံမွာ ယုံၾကည္ၿခင္းနဲ ့ဘုရားရွင္ရဲ့ နုတ္ကပတ္ေတာ္ ထံ ဖြင့္ဟၿခင္းက ဘ၀ရဲ့ မုန္တုိင္းေတြကုိ ဖယ္ရွားပစ္ၿပီး လြယ္ကူေခ်ာေမြ ့တဲ့ အေၿခအေနကုိ ေပးမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး ဒါေပမဲ ့ ယုံၾကည္ၿခင္းက သခင္ခရစ္ေတာ္ အတူ ရွိေနတယ္ဆုိ တာနဲ ့ အခက္အခဲေတြကုိ ေက်ာ္လႊားဘုိ ့တြန္းအားၿဖစ္ေစမွာ ၿဖစ္တယ္။ အတုိခ်ဳံးေၿပာရရင္၊ ယုံၾကည္ၿခင္း ဟာ၊ ဘ၀အခက္အခဲေတြ ရဲ့ လြတ္ေပါက္၊ ကယ္ေပါက္ မဟုတ္ပါဘူး၊ သုိ ့ေသာ္၊ ဘ၀ ခရီးကုိ တည္ၿမဲေစၿပီး ဘ၀ကုိ ပုိၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေစပါတယ္ လုိ ့ဆုိၿပီး တနဂၤေႏြေန ့အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ကုိ စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ ကမၻာတ၀ွမ္းက ဘုရားဖူး ပရိတ္သတ္ေတြနဲ ့အတူ ဦးေဆာင္ရြတ္ဆုိခဲ့ပါတယ္။