ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ တနဂၤေႏြ ေန ့က၊ ကမၻာ့အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံကာ နုတ္ဆက္ၿခင္း

ပုပ္္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္သည္ Bologna ခရုိင္ရွိ  Cesena ၿမိဳ ့ေလးသုိ ့တနဂၤေႏြေန ့နံနက္ပုိင္းက ၾကြေရာက္ကာ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိၿခင္း အစီအစဥ္ မတုိင္ခင္၊ ကမၻာ့အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံကာ နုတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿခင္းက သာလွ်င္ ကမၻာ့ စီးပြားေရးၿပႆနာ အခက္အခဲမ်ားကုိ

 ေၿဖရွင္းနုိင္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကုိ တည္ေဆာက္နုိင္မွာ ၿဖစ္တယ္ ၊ အၿပန္အလွန္ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးဖလွယ္ၿခင္းက သာလွ်င္၊ လူအားလုံးကုိ အကူအညီၿဖစ္ေစမဲ့ အသစ္ေသာ အေၿဖကုိ ေပးနုိင္ပါလိ္မ့္မယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ အေလးေပးကာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အရွင္သူၿမတ္က ၿမြက္ၾကားလုိက္တာပါ။

ေအးအတူပူအမွ်ရွိတဲ့ တန္ဖုိးကို ဘုိေလာ့ခ္နာ ခရုိင္က ခရီးရွည္ၾကီး အေတြ ့အၾကံဳရွိခဲ့ၿ႔ပီး ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ကုိ အရွင္သူၿမတ္က အသိအမွတ္ၿပဳကာ လူ ့ေဘာင္အဖြဲ ့အစည္းကုိ တည္ေဆာက္ၿခင္းမွာ၊ အတိတ္ကုိ အိမ္မက္္မက္ေနၿခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ဒီေန ့ေခတ္ လူတုိင္းလူတုိင္းလုိအပ္ေနတဲ့ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္နဲ ့ ဆက္ကပ္ၿခင္းပဲၿဖစ္တယ္၊ လူငယ္ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ ၿဖစ္တယ္ အလုပ္လုပ္စရာ မရွိဘူးဆုိတဲ့ အေၿခအေနကုိ လုံး၀မၿဖစ္ေပၚေစသင့္ပါဘူး၊

စီးပြားေရးၿပႆနာ ဆုိတာဟာ ကမၻာနဲ ့တ၀ွမ္းခ်ီတဲ့ ၿပႆနာၿဖစ္ေနတယ္၊ ဒါဟာ တဖြဲ ့တစ္သင္းေကာင္းစားဘုိ ့အတြက္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးကုိ လစ္လွ်ဴရႈၿခင္း မွာ အၿမစ္တြယ္ ေနလုိ ့ပဲၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ဆုိၿပီး ဒီေန ့ေခတ္အခ်ိန္အခါရဲ့ က်ယ္ေၿပာလွတဲ့ အခက္အခဲၿပႆနာေတြ ကုိ  ပညာသားပါပါ၊ ေၿဖရွင္းဘုိ ့ရွာၾကံ ၾကရာမွာ၊ လူူသားဆန္မႈကုိ ၿမတ္နုိးတတ္ရန္ ကုိ ထုိေနရာရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားကုိ အရွင္သူၿမတ္က အားေပးတုိက္တြန္းကာ ၿမြက္ၾကားလုိက္တာပါ။

အထက္ပါအစီအစဥ္ ကုိ ဖခင္နွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူၿဖစ္တဲ့ ရဟႏၱာ Petronius ရဲ့ ဘာဆီးလီးကား ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ေရွ ့မွာ ၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနာက္မွာေတာ့ အရွင္သူၿမတ္ဟာ အန္ေဂ်လူးေမတၱာကုိ ဦးေဆာင္ရြတ္ဆုိခဲ့ၿပီး၊ ဘာဆီးလီးကားေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွာပဲ ဆင္းရဲသားမ်ားနဲ ့အတူ ေန ့လည္စာ ဘုန္းေပး သုံးေဆာင္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

ဗာတီကန္ေရဒီယုိ