ခရစ္ယာန္ အသက္တာရဲ့ ဆန္းသစ္မႈဟာ ဘုရားရွင္ရဲ့ သနားၾကင္နာၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္မွာ တနဂၤေႏြေန ့အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိုဘုိ ့ေရာက္ရွိေန ၾကတဲ့ ဘုရားဖူးပရိတ္ပရိတ္သတ္မ်ားကုိ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ၾကီးၿမတ္တဲ့ ခရစ္ယာန္

အသက္တာရဲ့ ဆန္းသစ္မႈဟာ ကြ်နု္ပ္တုိ ့ရဲ့ အၿပစ္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ၿခင္းရွိေပမဲ့၊ ဘုရားရွင္ရဲ့ သနားၾကင္နာၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ ၿမြက္ၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ ၄င္းရဲ့ စပ်စ္ၿခံက  အသစ္ေသာ စပ်စ္ရည္ကုိ ဆက္လက္ ထည့္ေပးေနတယ္။

ဒါေပမဲ့ တခုပဲရွိတယ္ ဘုရားသခင္ရဲ့ နူးညံ့သိမ္ေမြ ့တဲ့ အလုိေတာ္ ကုိ ေခါင္းမာမာနဲ ့

အဟန္ ့အတားၿဖစ္ေစၾကၿခင္းပဲ။ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ေတြရဲ့ စိတ္ၾကီး၀င္ၿခင္းေတြ၊ မွန္တယ္လုိ ့ထင္တဲ့ အယူအဆေတြ က တခါတေလမွာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ၿဖစ္ေစပါတယ္လုိ ့ၿမြက္ၾကားပါတယ္။ အရွင္သူၿမတ္က အထက္ပါ ေထာက္ရႈခ်က္ ကုိ တနဂၤေႏြ ေန ့ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ ပုံဥပမာထဲက စပ်စ္ၿခံ အလုပ္သမားမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေထာက္ရႈခ်က္ေပးရင္းၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီပုံဥပမာ မွာ ၿခံပုိင္ရွင္သူေဌးရဲ့ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ အလုပ္သမားေတြဟာ သူတုိ ့ရဲ့ ရာထူးတာ၀န္ကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး သခင္ရဲ့သားကုိ သတ္တဲ့ အထိ အၾကမ္းဖက္မႈၿဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းပါ။

အရွင္သူၿမတ္က ဆက္လက္ၿမြက္ၾကားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ဒဏ္ခတ္အၿပစ္ေပးတဲ့ ဘုရားမဟုတ္ဘူး။ က်မ္းခ်က္ထဲက ေမးခြန္းတခုက ၿခံပုိင္ရွင္သူေဌးလာတဲ့အခါ ဒီအလုပ္သမားေတြကုိ ဘယ္လုိစီရင္မယ္လုိ ့ထင္သလည္းတဲ့။ လူေတြရဲ့ ယုတ္မာမႈ မေကာင္းၿပဳမႈေတြအေပၚ စိတ္ပ်က္ၿခင္းဟာ ဘုရားရွင္ရဲ့ ေနာက္ဆုံးစကားမဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒါဟာ ခရစ္ယာန္ အသက္တာရဲ့ ဆန္းသစ္မႈပဲ။ ကြ်နုု္ပ္တုိ ့ရဲ့ အၿပစ္ေတြ၊ မွားယြင္းမႈေတြ က စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေပမဲ့၊ ၄င္းရဲ့ သနားၾကင္နာၿခင္းက ရပ္တန္ ့မသြားဘူး ဘုရားသခင္ဟာ ကလဲ့စားေခ်တဲ့ ဘုရားမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ့ နုိင္ငံေတာ္ နဲ ့ မထုိက္တန္သူေတြ ဆီက ယူၿပီး ထုိက္တန္သူေတြကုိ ေပးပါလိမ့္မယ္ လုိ ့ၿမြက္ဆုိခဲ့ၿပီး အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိၿခင္းအၿပီး မွာေတာ့ စေနေန ့မွာ မီလန္ၿမိဳ  ့က သူေတာ္ၿမတ္အဆင့္ တင္ေၿမွာက္တဲ့ ကာပူခ်င္းဘုန္းေတာ္ၾကီး Father Arsenio da Trigolo အေၾကာင္းဖြင့္ဟကာ အခက္အခဲမ်ားအၾကားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဘယ္ေတာ့မွ မဆုံးရႈံးခဲ့သူ ႏွိမ့္ခ်လွတဲ့ ေနာက္လုိက္ေကာင္း အတြက္ ဘုရားသခင္ကုိ  ေက်းဇူးတင္ၾကရေအာင္ပါလုိ ့အရွင္သူၿမတ္က ၿမြက္ဆုိခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

ဗာတီကန္ေရဒီယုိ C/o RVA-MS