ပုပ္ဖရန္စစ္ ခ်ီးေလ သုိ ့ေရာက္ရွိၿခင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္ဟာ ခ်ီးေလ နဲ ့ ပီးရူးနုိင္ငံ သုိ ့၄င္းရဲ့ ၆ ရက္တာ တမန္ ေတာ္ၾကီး ခရီးစဥ္ကုိ စတင္လုိက္ၿပီၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၆ ရက္တာ ခရီးစဥ္မွာ အရွင္သူၿမတ္ဟာ ၿမိဳ ့ေတာ္ ၆ ခု ကုိ အလည္အပတ္ ၾကြေရာက္မွာပါ။ ဒါဟာ ဆုိရင္ လာတင္ အေမရိကား ကုိ ၾကြေရာက္ တဲ့ အရွင္သူၿမတ္ ရဲ့ ခရီးစဥ္မ်ားထဲ က ဆဌမ  ေၿမာက္ခရီးစဥ္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

အရွင္သူၿမတ္ဟာ Santiago နုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္ကုိ တနလၤာေန ့က ေရာက္ရွိခဲ့တာၿဖစ္ၿပီး၊ ခ်ီးေလ သမၼတ Michelle Bachelet နဲ ့ခ်ီးေလ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ သမၼတ ဆရာေတာ္ၾကီးတုိ ့က ၾကိဳဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

အရွင္သူၿမတ္ဟာ ဆန္တီယားဂုိမွာ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းေထာင္ သုိ ့လည္း ၾကြေရာက္ ကာ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ပါရွိေသာ မိခင္မ်ား နွင့္ အတူ အက်ဥ္းသား ၆၅၀ နွင့္ေတြ ့ဆုံခဲ့ၿပီး မိမိတုိ ့ရဲ့ လြတ္လပ္မႈ ဆုံးရႈံး ရေသာ္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ မိမိရဲ့ သိကၡာနဲ ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုိ မဆုံးရႈံး ပါေစနဲ  လူတုိင္းဟာ အၿပစ္သားေတြၿဖစ္ပါတယ္ တခုက ေၿပာင္းလဲၿခင္းၿပဳၿပင္ၿခင္းကုိ လုိလားဘုိ ့သာ အဓိက ၿဖစ္ပါတယ္ လုိ ့ အားေပးစကားၿမြက္ၾကားကာ ၄င္းတုိ ့ကုိ လုိက္လံ နုတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

အရွင္သူၿမတ္ဟာ ရဟန္းမ်ား၊ သစၥာသုံးပါးခံ သူေတာ္စင္မ်ားနွင့္လည္း ေတြ ့ဆုံခဲ့ၿပီး၊ စိန္ပီတာ ၏ ေၿပာင္းလဲၿခင္း နင့္ အသင္းေတာ္အား အေစခံၿခင္း အေၾကာင္းကုိ ေထာက္ရႈကာ အနာတရရွိသူမ်ား ထံ ထြက္ေရာက္ ကာအေစခံၾကဘုိ ့ ကုိ ၄င္း၊ အနာတရ ရွိတဲ့ အသင္းေတာ္ဟာ ကမၻာ့ေပၚမွ အနာမ်ားကုိ ကုသေပးေၾကာင္း ကုိ အနာအဆာမကင္းတဲ့ အသင္းေတာ္ၾကီးဟာ ကမၻာေပၚမွ အနာအဆာရွိသူမ်ားကုိ စာနာ နားလည္ေပးေၾကာင္း ၊ ဒီလုိ အနာအဆာရွိတဲ့ အသင္းေတာ္ၾကီးက မိမိကုိယ္ကုိယ္ ဗဟုိၿပဳတာမဟုတ္ပဲ အနာအဆာေတြကုိ ကုသေပးနုိင္စြမ္းတဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ သာလွ်င္ ဗဟုိၿပဳၿခင္းၿဖစ္တာေၾကာင့္ ကြ်နု္္ပ္တုိ ့ဟာ အားနည္းသူမ်ားကုိ သူတုိ ့ေတြဟာလည္း မိသားစု ၀င္မ်ားၿဖစ္ၾကတယ္ဆုိတာ ကုိ ခံစားအားတက္ေစဘုိ ့နဲ ့ဒါဟာ ေကာင္းကင္နုိင္ငံေတာ္ပင္ၿဖစ္မည္ၿဖစ္ ကာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ့ သနားၾကင္နာၿခင္းအားၿဖင့္ အၿပစ္အနာအဆာရွိခဲ့တဲ့ အသင္းေတာ္ၾကီးရဲ့ အမွတ္လကၡဏာလဲ ၿဖစ္မယ့္အေၾကာင္းကုိ ခ်ီးေလ မွ ကက္သလစ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား သူေတာ္စင္ ဆက္ကပ္သူမ်ားနဲ ့ ေတြ ့ဆုံစဥ္မွာ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

RVA-Myanmar/ Vatican News