ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိၿခင္း အစီအစဥ္

 

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္ဟာ ဧ၀ံေဂလိသမၼာက်မ္းခ်က္နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိၿခင္းမၿပဳခင္မွာ ပေရာဖက္ဟာ နႈတ္လွ်ာနဲ ့ၿပဳမူခ်က္ ၂ ခုစလုံးမွာ တန္ခုိးအာဏာရွိတဲ့ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားပါတယ္။ သခင္ေယဇူး ရဲ့ နတ္ဆုိး ႏွင္ထုတ္ၿခင္းမွာ ေၿပာၾကားခဲ့တဲ့ စကားလုံးေတြဟာ ၾကားရတဲ့ သူေတြအဖုိ ့သာမန္ ၾကားေနရတာေတြ နဲ ့ဘယ္လုိမွ မႏႈိင္းယွဥ္သာပဲ အမိန္ ့အာဏာရွိလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သခင္ေယဇူးဟာ အာဏာရဲ့ အခ်ဳပ္ အေခါင္ၿဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။

ဒီေန ့သခင္ေယဇူးဟာ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ရဲ့ ဆရာသခင္ၿဖစ္ၿပီး သူ ့ရဲ့ ၿပဳမူခ်က္နဲ ့စကားလုံး ေတြဟာ အစြမ္းထက္လွပါတယ္။ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ေမွာင္မုိက္ထဲမွာ ရွိခ်ိန္ သခင္ေယဇူးရဲ့ စကားလုံးေတြဟာ လမ္းခရီးအတြက္ ထြန္းလင္းေစတဲ့ အရာသာ ၿဖစ္ၿပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈနဲ ့အေႏွာက္အယွက္ ေတြကုိလည္း ေက်ာ္လြႊားေစနုိင္ပါတယ္။ နားေထာင္ၿခင္းရဲ့ အမ်ိဳးသမီး ကညာစင္ မာရီးယားထံမွာ ဆုေတာင္းၾကဘုိ ့အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိၿခင္းမၿပဳခင္မွာ ၿမြက္ၾကားခဲ့တာပါ။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ စေနေန ့က အာဖဂန္နစၥတန္ ကာသူၿမိဳ ့အၾကမ္းဖက္မႈ အတြက္ လူမဆန္စြာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြကုိ အာဖဂန္ ၿပည္သူေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ခံစားေနၾကရမွာလည္း လုိ ့ေမးခြန္းထုတ္ၿပီး တုိင္းၿပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ေနၾကသူေတြအတြက္ ဆက္လက္ဆုေတာင္း ေပးၾကဘုိ ့ ေၿပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ကမၻာ့အရည္ၿပား  ေရာဂါသည္မ်ား တနဂၤေႏြေန ့အၿဖစ္သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး အထူးသၿဖင့္ ဆင္းရဲခြ်တ္ၿခံဳက်ၿပီး အရည္ၿပားေရာဂါ ခံစားေနရသူေတြကုိ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့အားလုံးဟာ နီးကပ္စြာ တလုံးတ၀တည္း ရွိေနတာကုိ ဆုေတာင္းၿပီး ၿပသၾကဘုိ ့ေရာဂါသည္ ေတြ လုူ ့အသုိင္းအ၀န္းထဲ ကုိ ၿပန္လည္၀င္ေရာက္ နုိင္ဘုိ ့ကူညီေပးေနၾကသူေတြ အတြက္လည္း ဆုေတာင္းေပးၾကဘုိ ့အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က တုိက္တြန္းလုိက္တာၿဖစ္ပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News