၀ါတြင္းကာလဟာ ကြ်န္ုပ္တုိ ့နွလုံးသားနဲ ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရုပ္၀ါဒကုိးကြယ္မႈမ်ားမွ ဖယ္ရွားပစ္ဘုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

၀ါတြင္းကာလ တတိယ အပတ္တနဂၤေႏြေန ့မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က အခုလုိၿမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန ့က်မ္းစာရဲ့ ေထာက္ရႈခ်က္အရ ကုန္သြယ္ေဖာက္ကား သူေတြနဲ ့ ေငြေၾကးအလဲအလွယ္လုပ္ေနသူေတြကုိ သခင္ေယဇူးက ဗိမာန္ေတာ္ထဲကေန နွင္ထုတ္တဲ့ အေၾကာင္း မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အက်ိဳး အၿမတ္အတြက္ ေမွ်ာ္ကုိးေနထုိင္ၾကဘုိ ့မဟုတ္ပဲ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿဖစ္တဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ့ ဘုန္းတန္ခုိးအတြက္ ရွင္သန္ေနထုိင္ၾကဘုိ ့ သတင္းေကာင္းပါ၀င္ပါတယ္လုိ ့စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္မွာ ကမၻာတလႊားက ဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ားကိုိ ေၿပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးရဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ မိမိတုိ ့ရဲ့ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား ကုိ ေၿခာက္တြန္းခံရတယ္လုိ ့ခံစားရတဲ့ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာ အာဏာရွိသူေတြရဲ့ ေဒါသကုိ နႈိးဆြလုိက္ၿပီး ဒီလုပ္ရပ္အတြက္ ဘယ္လုိ အမွတ္လကၡဏာၿပနုိင္သလဲလုိ ့ ဂ်ဴးေတြက သခင္ေယဇူးကုိ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တာကုိ ေတြ ့ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီဗိမာန္ေတာ္ကုိ ဖ်က္ဆီးလုိက္ပါ။ ၃ ရက္အတြင္း မွာၿပန္လည္ တည္ေဆာက္မယ္ ဆုိတဲ့ သခင္ေယဇူးရဲ့ စကားဟာ သူ ့ခႏၶာေတာ္ ကုိ ရည္ညႊန္းၿပီး ေမတၱာတရားရဲ့ ၾကည္ညိဳသဒၵါ ၀တ္ၿပဳမႈ အသက္ေပးတဲ့ အသစ္ေသာ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္မႈနဲ ့ သူကုိယ္တုိင္က ဗိမာန္ေတာ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန ့မွာ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ဟာ ဘုရားရွင္ကိန္းေအာင္း တဲ့ ၀ိညာဥ္ အႏၱရာယ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲ မက်ေရာက္ဘုိ ့ေရွာင္ရွားတဲ့အခါ၊ ေစ်းသည္ အရပ္လုိ အက်ိဳးစီးပြားရွိဘုိ ့သာ ရွာၾကံေမွ်ာ္ကုိး ေနၾကသူေတြ အၿဖစ္နဲ ့မဟုတ္ပဲ၊ ရက္ေရာမႈနဲ ့ေဖးမကူညီမႈတုိ ့က ကူညီပါလိမ့္မယ္။ ဒီသြန္သင္ခ်က္ဟာ ဘာသာ သာသနာအတြင္းက လူမ်ားသာမဟုတ္ပဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ ့ အရပ္ဖက္ အဖြဲ ့အစည္း ေတြ အားလုံးအတြက္ လည္း အၿမဲ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ပဲ ကရုဏာေရးလုပ္ငန္းကုိ ဗန္းၿပၿပီး မိမိတုိ ့ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ အက်ိဳးအၿမတ္ ရလဒ္အတြက္ လုိအပ္သလုိ စီမံလႈပ္ရွားေနၾကတာဟာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ တစ္ခုညၿဖစ္လုိ ့ေနပါၿပီ။ ဒါဟာ အႏၱရာယ္တြင္းထဲ သက္ဆင္း ေနတာပါပဲ။ အထူးသၿဖင့္ ဘုရားကုိယ္တုိင္က သူ ့ကုိ အရုိအေသ ေပး၀တ္ၿပဳ ကုိးကြယ္ဘုိ ့သူ ့ရဲ့ ေရႊပုံသ႑ာန္ နဲ ့ထပ္တူ ဖန္ဆင္းခံထားရတဲ့ သူေတြဟာ ေခါင္းပုံၿဖတ္ ခံေနရတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀ါတြင္းကာလမွာ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ရဲ့ ဘ၀ အရွင္သခင္ အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳနုိင္ဘုိ ့ ရုပ္၀ါဒ ကုိးကြယ္မႈေတြကုိ ကြ်န္ုပ္တုိ ့နွလုံးသားနဲ ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ဖယ္ရွားပစ္နုိ္င္ဘုိ ့ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့ကူညီမစပါလုိ ့ဆုေတာင္းရင္း အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ၄င္းရဲ့ ၾသ၀ါဒကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့တာၿဖစ္ပါေၾကာင္း ဗာတီကန္ သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။

RVA-Myanmar/ Vatican News

Sr.Perpetua Nyein Nyein Loo, SJA (Cyprus)