သနားဂရူဏာရွင္ ေယဇူး တနဂၤေႏြ မွာ ေယဇူး၏ အတုိင္းအဆမဲ့ေသာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာေတာ္ ကုိ ပုပ္ဖရန္စစ္ ေလးနက္စြာ ေထာက္ရႈၿခင္း

ပါစကားကာလ ဒုတိယ တနဂၤေႏြေန ့မွာ ဂရုဏာရွင္ေယဇူး ပြဲေန ့ကုိ က်င္းပတဲ့အခါ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္အရွင္သူၿမတ္က သံေယာဟန္က်မ္းစာထဲက ၾကည့္ၿမင္ပါ ဆုိတဲ့ စကားၾကိယာကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ ေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ၾကီး ေတြဟာ သခင္ေယဇူးကုိ ၿမင္ ၾကေပမယ့္ ဘယ္ပုံ ဘယ္ဟန္နဲ ့ ေတြ ့ၿမင္ၾကသလဲဆုိတာ ကုိေတာ့ က်မ္းစာထဲမွာ ေၿပာထားၿခင္း မရွိပါဘူး။ ေသာမတ္စ္ ဟာ သခင္ေယဇူူးရဲ့ အတြင္းပုိင္း ဒဏ္ရာကုိ ၾကည့္ခ်င္သလုိ သူ ့လက္နဲ ့ လက္ေတြ ့ ကုိင္တြယ္ၾကည့္ခ်င္ပါေသးတယ္။ ကြ်န္ုပ္တုိ ့လည္း အၿခားသူရဲ့ ေၿပာ စကားေတြထက္ ရံဖန္ရံခါ ဘုရားရဲ့ ၿဖစ္တည္ရွိ ၿခင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် သိဘုိ ့လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့နဲ ့ေသာမတ္စ္ဟာ အမႊာညီအစ္ကုိ ဆုိတဲ့ သရုပ္သကန္ပါပဲ။

သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဒဏ္ရာေတာ္ေတြကုိ ၿမင္ေတြ ့ရတုိင္း ေခတ္အခါ တုိင္းရဲ့ ေနာက္လုိက္ေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ နွလုံးသားက စီးၿဖာက်လာတဲ့ အတုိင္းအဆမဲ့  ေမတၱာတရားလုိ  ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားဆင္ၿခင္ၾကတဲ့အခါ အၿပစ္ အခြင့္လႊတ္ၿခင္းခံရတာကုိ သိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လူသား တစ္ဦး ခ်င္းစီအတြက္ ႏွလုံးသား တစ္ခုရဲ့ ရုိက္ခတ္သံ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေသာမတ္စ္ဟာ သခင္ဘုရားရဲ့ ဒဏ္ရာေတာ္ေတြကို စမ္းသပ္ ကုိင္တြယ္ၿပီးသြားတဲ့ အခါ သခင္ေယဇူးဟာ ကြ်န္ု္ပ္ရဲ့ သခင္ ကြ်နု္ပ္ရဲ့ ဘုရား လုိ ့ၿဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ မေသမခ်ာ မတည္မၿငိမ္ ၿဖစ္ေနတဲ့ တပည့္ေတာ္ေတြဟာ သခင္ဘုရားနဲ ့ ခ်စ္ကြ်မ္း၀င္တာေတြက သူ ့အတြက္လည္း ကုိယ္ေတာ္ဟာ အေသခံခဲ့ၿပီး ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ကုိယ္ေတာ္ဟာ ဘုရားဆုိတာတင္မဟုတ္ပဲ ကြ်န္ု္ပ္ရဲ့ ဘုရား ကြ်န္ုပ္ရဲ့ ရွင္သန္ၿခင္း ကြ်န္ု္ပ္ရွာေဖြေနတဲ့ ေမတၱာတရား ကုိလည္း ကြ်နု္ပ္ေမွ်ာ္မွန္း ပုံေဖာ္ထားတာထက္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္၌ ေတြ ့ရွိခဲ့ပါၿပီလုိ ့ အေၿဖေပးေနပါတယ္ လုိ ့လည္း အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ဆက္လက္မိန္ ့ဆုိပါတယ္။

အသစ္ေတြ ့ရွိထားတဲ့ ခ်စ္ၿခင္း အရသာကုိ စတင္ထိမ္းသိမ္းဘုိ ့အၿပစ္ခြင့္လႊတ္ၿခင္း မခံရခင္မွာ အၿပစ္ကုိ လက္လႊတ္ၿပီး ရွက္ရြံ ့ၿခင္းရဲ့ တံခါးေနာက္မွာ ပုန္းေအာင္းရပါမယ္။ ရွက္ရြံ ့ၿခင္း ဆုိတာ ေတြ ့ဆုံၿခင္း အတြက္ တစ္လွမ္းတုိးၿပီး ၀ိညာဥ္ အတြက္ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ဖိတ္ေခၚခံရၿခင္း ဒါဟာ မေကာင္းမႈကုိ ေက်ာ္လႊား နုိင္ဘုိ ့ဆုိတာ နားလည္နုိင္ဘုိ ့ ေက်းဇူးေတာ္က ကူညီေပးပါတယ္။ မွီခုိအားထားၿခင္း၊ လက္၀ယ္အပ္နွံၿခင္း ဆုိတာ ဘာမွ ထူးၿခား ေၿပာင္းလဲ လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး လုိ ့စိတ္ဓာတ္က်ေနခ်ိန္မွာ ေတြးထင္ယုံမွားေစပါတယ္။

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ၿဖစ္သြားၾကတဲ့ တပည့္ေတာ္ၾကီးေတြ လုိပဲ သူတုိ ့ဘ၀မွာ သခင္ေယဇူးရဲ့  က႑ ၁ခုဟာ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ၿပီလုိ ့မွတ္ယူရမလုိ ၿဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီအခ်က္ကေလးမွာ ဘ၀ရဲ့ စြမ္းအားဟာ ဘုရားရဲ့ အခြင့္လႊတ္ေပးမႈကုိ ရရွိဘုိ ့ နဲ ့ ခြင့္လႊတ္ရင္း ခြင့္လႊတ္ၿခင္းနဲ ့ေရွ ့ဆက္သြားဘုိ ့ဆုိတာ ေတြ ့ရွိလုိက္တာပါပဲ။ သခင္ေယဇူးဟာ ပိတ္ထားတဲ့ တံခါး အတားအဆီးေတြကေနၿဖတ္ၿပီး ၀င္ေရာက္သြားဘုိ ့ အင္မတန္ ခုံမင္ပါတယ္။ အာပတ္ေၿဖၿခင္း ၿပဳၾကတဲ့ အခါ ဘုရားနဲ ့ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ကုိ ခြဲၿခားၿဖတ္ေတာက္ထားတဲ့ အၿပစ္ဆုိတာ ဟာ ကြ်နု္္ပ္တုိ ့နဲ ့ဘုရား ဆုံဆည္းၾကတဲ့ ေနရာၿဖစ္လာတာကုိ ေတြ ့ရပါလိမ့္မယ္။ ဒဏ္ရာသင့္ ဘုရားဟာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာနဲ ့ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ရဲ့ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္အနာ ေတြ ဆီကုိ လာေရာက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ဘုရားရွင္ရဲ့ ေမတၱာ ရသ ကုိ ခံစားမွ်ေ၀ ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

 

RVA-Myanmar/Vatican News

Sr.Perpetua Nyein Nyein Loo, SJA