ခရစၦတူးကားတုိင္မပါပဲ ခရစ္ေတာ္္ေနာက္လုိက္ေလွ်ာက္သည့္  စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ၿခင္းရွိေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

စိန္ပီတာရင္ၿပင္ေတာ္တြင္ တနဂၤေႏြေန ့အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိၿခင္းမၿပဳခင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က၊ ထုိေန ့က ဧ၀ံေဂလိက်မ္းကုိ ေထာက္ရႈကာ၊ ခရစၦတူးကားတုိင္မပါပဲ ခရစ္ေတာ္္ေနာက္လုိက္ေလွ်ာက္သည့္  စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ၿခင္းရွိေၾကာင္း

ကို ၿမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထုိေန ့က်မ္းစာေတာ္မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္က ၄င္းရဲ့ ဒုကၡခံရမည့္ အေၾကာင္း အသတ္ခံရမည့္ အေၾကာင္းနဲ ့ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္မည့္ အေၾကာင္းေတြကို ေၿပာၿပတဲ့ အခါ တပည့္ေတာ္ၾကီးေတြ အထူးသၿဖင့္ သံေပထရူးက ၄င္းရဲ့ ကယ္တင္ရွင္ မက္ဆီးယားသခင္အေပၚ က်ေရာက္လာမဲ့ ေဘးဆုိးေတြကုိ ၾကားတဲ့ အခါ လက္မခံနုိင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ဘုရားအေတြး နဲ ့မဟုတ္ပဲ၊ လူ ့အေတြးနဲ ့ေတြးခဲ့တဲ့ သံေပထရူးကုိ သခင္ေယဇူးက ဆုတ္ေလာ့ ဆာတန္လုိ ့ၿပန္မိန္ ့ခဲ့တယ္။

ၿပီးေတာ့ ငါ့ေနာက္သုိ ့လုိက္လုိေသာ သူဟာ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ၿငင္းပယ္၊ မိမ္ိကားတုိင္ကုိ ထမ္းၿပီး ေနာက္သုိ ့ လုိက္ပါ လုိ ့ သခင္ေယဇူးက ရွင္းရွင္းေလးၿမြက္ၾကားခဲ့တာပါ။ ဒီေန ့ေခတ္မွာေတာင္ ကားတုိင္မပါပဲ သခင္ေယဇူး ေနာက္လုိက္လုိတဲ့ ေနွာက္ယွက္ၿခင္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ ၄င္းရဲ့ နည္းလမ္းဟာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာပါတဲ့ နည္းလမ္းၿဖစ္တယ္။ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ၿခိဳးႏွိမ္ဒုကၡခံၿခင္းမရွိပဲ စစ္မွန္တဲ့ ခ်စ္ၿခင္းလုိ ့မေခၚနုိင္ဘူးဆုိတာကုိ သခင္ေယဇူးက ၿပသခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

၄င္းအတြက္ မိမ္ိအသက္ ကုိ ဆုံးရႈံးေသာ သူဟာ အသက္ကုိ ရရွိလိမ့္မယ္ လုိ ့သခင္ခရစ္ေတာ္ မိန္ ့ၿမြက္ခ်က္မွာ အဖုိးတန္တဲ့ ဥပေဒ ပါရွိတယ္ ဒီဥပေဒ ကေတာ့ ၊ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ လမ္းေတာ္သာလွ်င္၊ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့လမ္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္း အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိနုိင္မယ့္ နည္းလမ္းပါပဲ ဆုိတာကုိ သခင္ခရစ္ေတာ္က သတိေပးၿမြက္ၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ကမၻာတစ္၀ွမ္းက ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္မ်ားကုိ တနဂၤေႏြေန ့ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္မွာ ေဟာၾကားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

ဗာတီကန္သတင္း