ပုပ္ဖရန္စစ္မွ ကုိလံဘီယာ အတြက္ ၄င္း၏ အလည္အပတ္ၾကြေရာက္ၿခင္းအၿပီး နုတ္ဆက္ စကားၿမြက္ဆုိ

ေန ့စဥ္ေန ့တုိင္ ခရီးသစ္ကုိ စတင္ၾကပါလုိ ့အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ကုိလံဘီယာ နုိင္ငံမွာ ၄င္း ရဲ့ ၅ ရက္တာ အလည္အပတ္ၾကြေရာက္ၿခင္း ခရီးစဥ္ အၿပီး Cartagena မွာ ေဟာၾကားတဲ့ မစၦားတရားေတာ္မွာ နုတ္ဆက္စကား ၿမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။အရွင္သူၿမတ္ဟာ ကုိလံဘီယာမွ ၿပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည့္  ဒုကၡသည္မ်ား နဲ ့ေတြ ့ဆုံၿခင္း နဲ ့အတူ ၿပန္လည္ ေၾကေအးသင့္ၿမတ္ၿခင္း နဲ ့ ၿငိ္္မ္းခ်မ္းသာယာမႈ ရွိေရးတုိ ့အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ကုိ လည္း ကုိလံဘီယာ နုိင္ငံသားေတြကုိ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

Bogotà မွာ က်င္းပ ၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မစၦားတရားေတာ္မွာ ဗာတီကန္ေရဒီယုိ က တာ၀န္ခံ သတင္းေထာက္ လင္ဒါ ရဲ့ ေမးၿမန္းခ်က္ ကုိ ဗီယားထရစ္စ္ ဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးက ေၿဖၾကားခဲ့ရာမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ကုိ လူေတြ အဲ့ဒီေလာက္ အမ်ားၾကီး က ေသာင္းေသာင္းၿဖၿဖ ၾကိဳဆုိတာ ကုိ ၿမင္ရတာ အဲ့ဒီလူေတြရဲ့ မ်က္လုံးေတြထဲက အၿပံဳးေတြ ၾကည္နူးမႈေတြကုိ ၿမင္ရတာကုိ က   တကယ္ပဲ အံ့ၾသ ၀မ္းသာၿဖစ္ရပါတယ္တဲ့ ေနာက္ၿပီး အရွင္သူၿမတ္ရဲ့ ၾကြေရာက္ၿခင္းဟာ လုံး၀ နုိင္ငံေရး မပါပဲ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္လူဦးေရ ၈၀ ရာခုိင္နုန္းရွိတဲ့ တုိင္းၿပည္ကုိ ၾကြေရာက္ ေကာင္းၾကီး ေပးခဲ့တာၿဖစ္လုိ ့ေပ်ာ္တယ္။ ဒီးထက္ပုိၿပီး ေပ်ာ္တာက ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူူၿမတ္ဟာ ပထမဆုံး လာတင္အေမရိကား ရဲ့ ပုပ္ၿဖစ္လုိ ့ ကုိလံဘီယာ နုိင္ငံသားေတြက ပုိၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နူးၾကရပါတယ္ လုိ ့ဆုိပါတယ္။

ကုိလံဘီယာ သမၼတ ဆန္းတုိ ့စ္ နဲ ့အတူ ၄င္းၾကြေရာက္ၿခင္း အစီအစဥ္ အတြက္  အပင္ပန္းခံကာ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားအားလုံးကုိ အရွင္သူၿမတ္က ေက်းဇူးအထူးတင္ခဲ့ၿပီး ပထမေၿခလွမ္းနဲ ့တင္ေက်နပ္ၿခင္း မၿပဳၾကဘုိ ့ဆုိခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး ခ်ီးၿမွင့္ၿခင္း မဂၤလာ စကားအေနနဲ ့အရွင္သူၿမတ္က၊ ဟဲလုိ ကုိလံဘီယာ၊ သင္တုိ ့ရဲ့ ညီအစ္ကုိ ေမာင္နွမေတြ သင္တုိ ့ကုိ လုိအပ္ေနပါတယ္၊ ထြက္ၿပီးေတြ ့ဆုံၾကပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္ေတြကုိ ရပ္တန္ ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း လမ္းစဥ္ ဆီသုိ ့ ေခၚေဆာင္လာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းရဲ့ သားေကာင္မ်ားအၿမဲ ၿဖစ္ေစပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းရဲ့ သားေကာင္မ်ားအၿမဲတမ္းၿဖစ္ပါေစ လုိ ့ၿမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဗာတီကန္သတင္း